Problemet mitt er blitt løst. Hva bør jeg gjøre?

Hvis problemet ditt ble løst, er det enkelt å løse problemet i Klarna-appen. Hvis du rapporterer problemet som løst, er det viktig å være klar over at et problem ikke kan rapporteres på nytt. Løsning av problemet ditt forteller oss at problemet er blitt løst til din tilfredsstillelse.

Slik rapporterer du problemet ditt som løst:

  1. Gå til

  2. Velg kjøpet du ønsker å oppdatere

  3. Velg Problem løst nederst på siden

Vi vil automatisk lukke undersøkelsen og oppdatere fakturaen din.
Hvis noen betalinger fremdeles er utestående for det kjøpet, kan du gjenoppta betalingen ved å

.

Trenger du fortsatt hjelp?

Få hjelp med kjøpene dine, kontoen din og annet.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431