Varning! Vi har blivit informerade om att bedragare via telefonsamtal utger sig för att representera Klarna och ber personen i fråga öppna sitt BankID. Klarna ringer aldrig och ber kunder om identifiering, så blir du uppringd av Klarna och ombes lämna ut dina inloggningsuppgifter, ber vi dig därför avsluta samtalet. Vi vill uppmana till försiktighet och ber dig ta kontakt med vår kundservice om du mottagit ett sådant samtal.

Hur fungerar bidragsfunktionen?

Med bidragsfunktionen kan du som är vår kund ge en donation för att hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna direkt efter avslutat köp.
För att lösa klimatkrisen måste flera omfattande insatser göras. Våra skogar måste skyddas och återställas, nya energilösningar introduceras, politiker måste övertygas om att sluta stödja fossila bränslen och koldioxid måste avlägsnas från atmosfären för gott. För att hjälpa till med dessa insatser har välgörenhetsplattformen Milkywire skapat en portfölj som hittar och stödjer dessa typer av nödvändiga klimatprojekt. Vårt mål är att hitta projekt där din donation verkligen kan göra skillnad. Vi kommer att samarbeta med en rådgivande expertgrupp för att ta fram ramverk, utvärdera och välja projekt. Som en del av initiativet Give One kommer Klarna att donera 1 miljon dollar till portföljen under 2021 för att hjälpa till att bekämpa miljöförändringar. Och de kommer att ge årliga bidrag baserat på en intern skatt på utsläpp av växthusgaser. Din donation kommer att gå till dessa projekt.

Vad är Milkywire?
Milkywire är en av våra strategiska partner för Give One. Milkywire grundades i Sverige 2018 och är en ny teknikplattform med fokus på välgörenhet. Via plattformen kan du göra donationer och delta i kampen för klimatet, den biologiska mångfalden och bekämpningen av föroreningar. Organisationerna och projekten som ingår är noggrant granskade och finns över hela världen. De arbetar enligt FN:s Globala mål för att lösa de största hoten mot vår planet som mänskligheten står inför.

Hur skiljer sig detta mot att klimatkompensera?
Klimatkompensation betyder att du beräknar hur stora utsläppsminskningar eller reducerad koldioxid som behövs för att motverka dina egna utsläpp och köper en viss summa i klimatkompensation för att uppnå neutral koldioxidpåverkan. Vi använder en helt annan metod för att försöka skapa maximal klimatpåverkan med varje enskild donation. Genom att fokusera på klimatpåverkan öppnar vi upp för möjligheten att bidra till klimatprojekt, nya tekniker för katalytisk avgasrening och donera till effektiva gräsrotsorganisationer som inte har råd med klimatkompensation. Vi anser också att både företag och privatpersoner har ett ansvar att minska sina utsläpp. Vårt fokus ligger därför på konkret klimatpåverkan istället för att neutralisera utsläpp.

Var denna artikel till hjälp?

Ja, den var till hjälp
Nej, jag behöver fortfarande hjälp

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss.

Vi är tillgängliga via chat 24/7.

eller Ring oss