Shoppa

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Wikipink

Wikipink är en sajt som Klarna tagit fram, med syftet att skapa transparens och faktabaserad diskussion om aktuella ämnen kopplat till den svenska kreditmarknaden.

Vad är fel på den svenska kreditmarknaden?

Vad är fel på den svenska kreditmarknaden?

Något är fel på den svenska kreditmarknaden.

Unga och privatekonomi

Unga och privatekonomi

Statistik och information om ungas attityd och beteende kopplat till privatekonomi.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431