Wikipink.

Wikipink är en sajt som Klarna tagit fram, med syftet att skapa transparens och faktabaserad diskussion om aktuella ämnen kopplat till den svenska kreditmarknaden.

Vad är fel på den svenska kreditmarknaden?

Något är fel på den svenska kreditmarknaden.

Unga och privatekonomi.

Statistik och information om ungas attityd och beteende kopplat till privatekonomi.