Purregebyr tilkommer om betalingen er gjort for sent, eller om du har betalt et lavere beløp enn minstebeløpet på fakturaen.