Hvorfor ser jeg to bestillinger i appen når jeg bare har lagt inn én bestilling?

Bestillinger kan i noen tilfeller bli splittet opp fordi deler av bestillingen har blitt sendt separat. Hver forsendelse blir da vist i appen som en separat bestilling.

Det opprettes en separat faktura for hver forsendelse for at du ikke skal bli fakturert for artikler som ikke har blitt sendt enda.

Det totale antallet fakturaer som blir opprettet for den oppsplittede bestillingen vil aldri overstige det opprinnelige bestillingsbeløpet.

Men skulle du ha blitt fakturert for noe du ikke har kjøpt, eller det ser ut til at du har blitt fakturert for feil beløp, skal du gi oss beskjed ved å rapportere problemet:

  1. Gå til

    og velg det aktuelle kjøpet

  2. Trykk på Rapporter et problem

  3. Velg Bestillingsinformasjonen stemmer ikke

Du får en e-post fra oss når fakturaen er satt på vent.

for betalingsinformasjon og oppdateringer om det rapporterte problemet.

Relaterte artikler

Trenger du fortsatt hjelp?

Få hjelp med kjøpene dine, kontoen din og annet.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431