Eierstyring og selskapsledelse

Generell informasjon om Klarnas regulatoriske status

Svenske Finanstilsynet – Finansinspektionen

Klarna Bank AB (publ) er et svensk bankselskap med hovedkontor i Stockholm. Klarna Bank AB (publ) er et bank under tilsyn av Finansinspektionen (det svenske Finanstilsynet). Mer informasjon om hvilke tjenester som tilbys finner du i

.

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
Sverige

Norge – Finanstilsynet

Klarna er registrert hos Finanstilsynet. Mer informasjon om Klarnas registrering finner du på

.

God selskapsledelse handler om å sikre at bedrifter drives bærekraftig, ansvarsfullt og så effektivt som mulig. Hvis du vil vite mer om hvordan ledelse og kontroll er organisert i Klarna, finner du mer detaljert informasjon

. Denne siden finnes ikke på ditt språk og vises derfor på engelsk.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431