Eierstyring og selskapsledelse.

Generell informasjon om Klarnas regulatoriske status

Svenske Finanstilsynet – Finansinspektionen

Klarna Bank AB (publ) er et svensk bankselskap med hovedkontor i Stockholm. Klarna Bank AB (publ) er et bank under tilsyn av Finansinspektionen (det svenske Finanstilsynet). Mer informasjon om hvilke tjenester som tilbys finner du i Finansinspektionens register.

Finansinspektionen

Box 7821

SE-103 97 Stockholm

Sverige

Norge – Finanstilsynet

Klarna er registrert hos Finanstilsynet. Mer informasjon om Klarnas registrering finner du på Finanstilsynets hjemmesider.

God selskapsledelse handler om å sikre at bedrifter drives bærekraftig, ansvarsfullt og så effektivt som mulig. Hvis du vil vite mer om hvordan ledelse og kontroll er organisert i Klarna, finner du mer detaljert informasjon her. Denne siden finnes ikke på ditt språk og vises derfor på engelsk.