Tilbakemelding og klager.

Jeg ønsker å gi dere tilbakemelding. Hvordan kan jeg gjøre det?

Vi på Klarna verdsetter våre kunders tilbakemeldinger da vi stadig streber etter å forbedre vår service. Vi er svært interessert i å høre din mening og motta tilbakemelding på din erfaringen med Klarna. Ta kontakt med vår kundeservice og gi oss beskjed!

Jeg er misfornøyd. Hvordan kan jeg sende inn en klage? Slik sender du klage:

Er du misfornøyd, vær så vennlig å alltid kontakte vår kundeservice. Vi vil svært gjerne forsøke å finne en løsning for deg.

Vi ber deg om å kontakte vår kundeservice først, da vi tror de fleste problemer og misforståelser løses best ved å snakke direkte til hverandre. Dersom vi ikke lykkes med dette, kan du kontakte vår klageansvarlig.

Hvis du fortsatt er misfornøyd:

Ved å henvende deg til Forbrukerrådet kan du få gratis råd i forbrukersaker, for mer informasjon se www.forbrukerradet.no. Dersom du ikke er fornøyd med vår håndtering av saken, kan du bringe saken videre til Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget, se www.forbrukerklageutvalget.no, eller du kan ta saken til Forliksrådet, se www.domstol.no/Om-domstolene/Domstollignende-organer/Forliksradet/.

Informasjon om klageorgan for tvisteløsning i forbrukersaker:

Vi på Klarna jobber hardt for å sikre at kundene skal være fornøyd med tjenestene våre. Skulle du imidlertid ikke være fornøyd, og saken ikke kan løses ved hjelp av kundesenteret vårt, kan du sende tvisten inn til Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige. ARN er kompetent til å håndtere tvister på forespørsel fra forbrukere fra alle EU-land. Vi både ønsker og har plikt til å delta i tvisteløsning med ARN.

Du kan sende tvisten din til ARN på svensk, eller via ODR-plattformen (se nedenfor) på alle offisielle EU-språk, for eksempel [Norsk].

Du kan kontakte ARN på følgende måter:
Nettside: https://arn.se/om-arn/Languages/english-what-is-arn/
Addresse: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sweden
Besøksadresse: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Tlf: (+46) 08-508 860 00
Åpningstider: 9-12, 13-15
Faks: (+46) 08-508 860 01
E-post: arn@arn.se

ODR-plattformen

Europakommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert og utenomrettslig tvisteløsning i forbrukersaker (den såkalte ODR-plattformen). ODR-plattformen er det eneste inngangpunktet for utenomrettslig løsning av tvister som er oppstått i forbindelse med nettsalg av varer og tjenester.

Du får tilgang til ODR-plattformen via lenken https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tvisten din vil deretter bli sendt til et kompetent klageorgan.