Shoppa

 • Logga in som kund

  Webbversion
 • Logga in som handlare

  Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Hållbarhet – En solid start med en ännu mer ambitiös framtid.

8 mars 2022 - 1 min lästid

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

Untitled-1.jpg

Klarna fortsätter att växa globalt. Idag finns vi på 20 marknader, vi når över 147 miljoner kunder och vi samarbetar med över 400 000 återförsäljare och partners. Vår storlek gör att vi på riktigt kan bidra till en mer hållbar framtid och vara en kraft för det goda i samhället och vår planet. Och det gör vi för att vi kan och vill. Vår strävan är att spela en viktig roll och ge kunderna den information de söker för att kunna

. Det vi gjort under det senaste året är byggstenar som driver en positiv förändring.

Vårt hållbarhetstänk fokuserar på tre områden; vi ska göra vår egen verksamhet mer hållbar, vi ska öka transparensen om produkters påverkan på planeten och vi ska ge våra kunder tillgång till erbjudanden och tjänster som hjälper dem att shoppa mer hållbart samt skapa ett sundare förhållande till sin privatekonomi.

Under 2021 var ambitionen att få grunden på plats. Ambitionen var också att bygga en bättre förståelse för den roll Klarna kan spela i omvandlingen till en mer hållbar framtid. Nu, under 2022, ska vi dra nytta av det vi lärt oss, vi ska leda utvecklingen och fokusera på de insatser som ger störst effekt.

Låt oss titta tillbaka på vad vi åstadkommit under 2021.

Våra egna initiativ:

 • Vi lanserade

  ; initiativet som innebär att vi ger tillbaka . Vi har även gjort det möjligt för både kunder och partners att vara med och bidra. Fram till idag har vi gett tillbaka USD 16.5 miljoner. Och mer ska det bli.

 • Vi ger årliga ekonomiska bidrag till klimatprojekt med hög effekt genom vår

  . Under 2021 investerade vi mer än USD 1.05 miljoner i 11 projekt som påskyndar kolavskiljning, utsläppsminskning och andra klimatförbättrande åtgärder. Projekten beskrivs närmare i detalj i vår .

 • Tillsammans med

  , vår strategiska hållbarhetspartner, skapade vi en plattform som gör det möjligt för Klarnakunder att donera pengar till miljöförbättrande åtgärder. Genom att erbjuda dem möjligheten att donera pengar i samband med ett köp har våra kunder hittills donerat över 1.6 miljoner kronor till Give One.

 • Vi har också lanserat en

  som gör det möjligt för våra kunder att se vilket klimatavtryck som deras shopping leder till.

 • Vi lanserade

  , världens ledande plattform för betygsättning av hållbarhet inom mode. Det hjälper våra kunder att shoppa mer hållbart.

 • Vi

  våra kunder om hur de kan skapa en mer hållbar garderob och hur de gör för att återanvända kläder genom att köpa och sälja använda kläder. Något som vuxit till en egen genre inom mode kallat pre-owned fashion.

Men vi sätter inte bara upp våra egna mål. Vi deltar också i initiativ i linje med Parisavtalet för att lägga starka grunder för andra klimatåtgärder.

 • Vi var först inom fintech att underteckna klimatlöftet, som förbinder oss att nå netto-noll koldioxidutsläpp till 2040, 10 år före Parisavtalets mål. Som en del av löftet rapporterar vi regelbundet utsläpp av växthusgaser, implementerar strategier för koldioxidutsläpp och kompenserar för eventuella kvarvarande utsläpp.

 • Vi har också gått med i

  , en global kampanj som stöttas av FN. Kampanjen går ut på att uppnå en koldioxidfri ekonomi och halvera de globala utsläppen till 2030.

 • Give One gav sitt stöd åt

  (ICCI). Genom att bjuda in forskare, aktivister, lokala ledare och andra representanter från lokalbefolkningen till intressanta och givande diskussioner, kunde deras röster höras av beslutsfattare och de som kan möjliggöra förändring. Detta ledde till att jordens istäckta regioner blev ett uppmärksammat samtalsämne under COP26.

 • Vi är medlemmar av

  . Entreprenörer som samlas i syfte att underlätta och skapa teknisk praxis för att minska koldioxidavtrycket i stor skala.

 • År 2025 är målet att vi enbart kommer att använda förnybar energi i alla våra kontor. Idag är 80 % av de kontor vi leasar och 40 % av våra egna kontor försörjda av grön el.

 • För första gången har vi publicerat vår egen

  , som ger en överblick av vad vi gör för att motverka klimatförändringar.

Vi vill göra det så lätt som möjligt för våra kunder att ta reda på mer om deras shopping och hur de kan shoppa mer hållbart.

 • Vi lanserade en CO2 utsläppstracker – som uppmärksammar vilka faktiska koldioxidutsläpp man som konsument bidrar till med sin shopping. Med en global kundbas på 147 miljoner konsumenter är det en av de största insatserna någonsin. Trackern, som hämtar data från Doconomys Åland Index, visar koldioxidavtrycket för all shopping. Det är vårt svar på våra kunders ökade intresse av att få veta mer om hur deras shopping påverkar miljön. Hur den gör det ser de direkt i Klarna-appen. Sedan lanseringen av tjänsten har den enbart fått positiv feedback. Fram till nu har trackern haft 3.74 miljoner unika användare. Det är en bra start, men vi har mycket arbete kvar att göra för att ännu fler ska uppmärksamma den, och använda den.

 • Klarnas “Hållbara kollektioner” är kurerade i samarbete med

  , världens ledande plattform för att betygsätta varumärken inom mode ur ett hållbarhetsperspektiv. Kollektionerna innehåller 23 olika varumärken som antingen fått betyget Good eller Great. Med dessa skapar vi större kännedom om miljövänliga och etiskt hållbara varumärken. Partnerskapet bygger på som Klarna tog på sig 2021 för att fortsätta driva en positiv förändring för planeten genom kunskap och uppmärksamhet.

 • Vi uppmuntrar våra kunder att använda sig mer av det som kallas cirkulär shopping. Vilket i klartext betyder att köpa och sälja begagnade kläder för att maximera användningen. Vi gjorde det i samarbete med partners inom detaljhandeln som Sellpy och Vestiaire Collective, som arbetar med den här typen av mode. Tillsammans med Sellpy lanserade vi en

  för att öka kunskapen om medveten shopping och vård av plagg. I samarbete med Klarnas Fashion Director Emilia de Poret skapade vi en edutainment-serie som visar hur man förnyar sin garderob och sina shoppingvanor baserat på tre nyckelområden; hur man bygger en mer hållbar garderob, hur man hittar de bästa plaggen och hur man får sina plagg att hålla längre. Det här är en serie som vi nu vill använda på fler marknader och inom fler områden.

Vi är stolta över de framsteg vi har gjort hittills och kommer fortsätta närma oss hållbarhets- och klimatutmaningen med en känsla av både brådska och stor optimism. Vi vill bidra till att skapa en meningsfull, positiv och varaktig påverkan. Vi vill inte leda utvecklingen med tomma ord. Vi vill leda utvecklingen med konkreta åtgärder. Vi vill samtidigt låta våra kunder följa med på den här resan och även bjuda in andra företag för att tillsammans minska utsläppen och påskynda kolavskiljningen där vi kan. De befintliga och planerade löftena och initiativen är bara början. Transparens är ett nyckelord och vi kommer fortsätta hålla våra kunder informerade om vad vi gör för att påverka klimatkrisen i en positiv riktning.

Nästkommande

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431