Shoppa

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Buyer Protection Bubble Wrap mobile hero
Buyer Protection Bubble Wrap hero

Vi står bakom dig!

Känn dig extra trygg när du shoppar med Klarna. Vi ser till att din ekonomiska information är säker och vi övervakar alla Klarna-transaktioner dygnet runt.

Pausa din betalning

Fick du ingen beställning eller fick du en defekt vara? Vi pausar dina betalningar om något går fel och hjälper dig med ditt ärende.

Support med retur i Klarna-appen

När du returnerar en vara pausar vi din betalning i 21 dagar om du rapporterar en retur till Klarna och tillhandahåller giltig spårningsinformation. Dessa 21 dagar är för att säkerställa att det finns tillräckligt med tid för butiken att behandla din retur.

Säkerhet

På Klarna har vi starka säkerhetskontroller på plats för att skydda våra kunder och förhindra obehöriga inköp. Om du tror att du är utsatt för bedrägeri, följ riktlinjerna i vårt Bedrägeriansvarsskydd.

Om du betalade med Klarna online men inte har fått dina varor, eller om det du fick inte är vad du beställde (betydande avvikelse), kan du vara berättigad till återbetalning för din beställning enligt Klarnas köparskyddspolicy om du har utnyttjat alla dina sätt att få ersättning från butiken (oroa dig inte, vi hjälper dig). Var medveten om att potentiella fraktkostnader för returen inte täcks av köparskyddspolicyn.

Baserat på behörighetskraven och all information som tillhandahålls Klarna avgör Klarna, efter rimligt gottfinnande, om ditt anspråk är berättigat till köparskyddspolicyn.

Klarnas köparskyddspolicy kan gälla när du stöter på något av dessa specifika problem med en transaktion:

Reklamationen ”Varor har inte mottagits”:

Du har inte fått din beställning eller delar av den.

Anspråket ”Betydande avvikelse”:

Du har fått en artikel, men den avviker avsevärt från beskrivningen.

Viktigt:

Klarnas köparskydd lovar att pausa din betalning i 21 dagar om du rapporterar en retur. Dessa 21 dagar är för att säkerställa att det finns tillräckligt med tid för butiken att behandla din retur. Följ Klarnas

för att få support och få din betalning pausad.

Behörighetskrav för Klarnas köparskyddspolicy:

* Du använde en Klarna-betalningsmetod när du gjorde ett onlineköp

* Ditt Klarna-konto är i gott skick. Till exempel: Alla dina transaktioner har betalats i tid (detta fastställande görs efter Klarnas rimliga gottfinnande)

* Det verkar inte som om du använder Klarnas köparskyddspolicy på ett olämpligt eller bedrägligt sätt, vilket fastställs enligt Klarnas rimliga gottfinnande

* Du kontaktade butiken först för att lösa problemet direkt innan du involverade Klarna. Du måste kunna tillhandahålla bevis på kontakt, om vi ber om det

* Du tillhandahöll all relevant och begärd information för att stödja ditt anspråk till Klarna

* Du har gjort ditt anspråk inom de tidsramar som anges nedan, om man räknar dagar från fakturadatumet:
- ”Varor som inte mottagits” – 180 dagar från inköp
- ”Betydande avvikelse” – 180 dagar från inköp

Klarnas köparskyddspolicy omfattar inte följande:

* Betalningar som inte har gjorts via ditt Klarna-konto

* Dina transaktioner har gjorts i butik

* Du har redan gjort anspråk på din transaktion som betalats via kort med kortutgivaren

* Du och butiken gick med på en alternativ lösning. Till exempel: Butikskrediter eller en ersättning

* Alla köp av tjänster eller evenemangsköp, såsom konsertbiljetter, flygbiljetter, boende eller andra tjänster såsom skönhetsbehandlingar 

* Alla varor som motsvarar kontanter – inklusive presentkort, kuponger, donationer, inköp av en finansiell produkt och/eller tjänst eller investeringar av något slag

* Du köpte fastigheter eller betalade din elräkning eller hyra

* Betalningar som görs med avseende på guld (oavsett om det är i fysisk form eller börshandlad form), med avseende på bitcoins eller andra kryptovalutor 

* Betalningar relaterade till hasardspel och/eller gaming 

* Alla betalningar som bryter mot Klarnas etiska skyldigheter eller riktlinjer

Dina anspråk KAN KVALIFICERA för Klarnas köparskyddspolicy om:

* Artikeln skiljer sig avsevärt från butikens beskrivning av den. Till exempel: T-shirten är röd istället för grön. Du beställde byxor i Small och fick dem i Large

* Du har fått en helt annan artikel. Till exempel: Du beställde en t-shirt men fick en jacka. Du beställde en telefon men fick fel version av den. Du beställde äpplen men fick bananer

* Artikelns skick var felaktigt presenterad. Till exempel: Du har fått en tröja som beskrivs som ny men som har tydliga tecken på användning (t.ex. fläckar)

* Artikeln annonserades som autentisk men är inte autentisk (förfalskad). Till exempel: Du beställde en märkesskjorta och fick en förfalskning

* Artikeln saknar delar eller funktioner. Till exempel: Du köpte ett bord och ett ben saknas

* Artikeln skadades under transporten. Till exempel: Du köpte 4 glasögon men 2 levererades trasiga

* Artikeln är oanvändbar i mottaget tillstånd. Till exempel: Du har köpt en telefon som inte slås på

* Du har inte fått din beställning. Till exempel: Ditt paket anlände inte

* Du har inte fått delar av din beställning. Till exempel: Du beställde 3 artiklar men fick bara 2

Klarnas omdöme

Klarna avgör, efter rimligt gottfinnande, om ditt anspråk är berättigat till köparens skyddspolicy.

Dina anspråk KVALIFICERAR INTE för återbetalning enligt Klarnas köparskyddspolicy under något av följande villkor:

* Defekten i de inköpta varorna beskrevs korrekt av säljaren i dess beskrivning av varan. Till exempel: Telefonen du köpte har en trasig skärm som var markerad i butikens beskrivning

* Din beställda mat matchar inte dina personliga förväntningar men matchar vanliga krav. Till exempel: Glassen är inte så krämig som du förväntade dig att den skulle vara. Burgaren ser inte exakt ut som den annonserade bilden

* Du beställde fel färg eller material för en artikel som tillverkats på beställning

* En produkt du köpt uppfyller inte dina förväntningar på kvalitet eller prestanda, men matchar i övrigt butikens beskrivning. Till exempel: Du köpte en TV, men bildkvaliteten är inte så hög som du förväntade dig. Det stämmer dock överens med butikens beskrivning

* Produkten har mindre repor och beskrevs som ”använd”. Till exempel: Du köpte ett "använt" bord som har några repor

* Du köper i butik och tar varorna med dig 

* Du gjorde ditt köp online, men hämtade varorna i butiken

* Butiken tillhandahöll ett giltigt leveransbevis till rätt leveransadress

Du måste se till att det är möjligt att leverera varorna till dig. Om ditt köp inte kunde levereras har du inte rätt till återbetalning. Om du inte hämtar din leverans från den överenskomna upphämtningsplatsen eller inte accepterar leveransen kan du, efter att ha fått ett meddelande, bli skyldig att betala en avgift enligt butikens villkor.

Hur man gör ett anspråk enligt Klarnas köparskyddspolicy

Följ instruktionerna nedan för att få support enligt Klarnas köparskyddspolicy.

Obs! Om du väntar på dina artiklar, se till att du väntade tillräckligt länge för att få ditt paket. Låt varorna levereras i enlighet med den information som butiken ger dig. Observera även – beroende på butik kan du behöva betala en returavgift om du inte hämtar varorna. 

Secure Payments

Kontakta butiken för att lösa problemet

Kontakta butiken du har gjort köpet från och be om hjälp med att lösa problemet. Endast butiken kan hjälpa dig att hitta saknade varor eller lösa problem med skadade varor.

Rapportera problemet till Klarna

Om du och butiken ännu inte kunde lösa problemet på egen hand kan du rapportera ett problem till Klarna. Logga därför in på Klarna-appen eller webben och hitta det köp du vill bestrida. Välj ”Rapportera ett problem” bland alternativen.

Eskalering av anspråket

Har du och butiken fortfarande inte kunnat lösa problemet? Oroa dig inte – om det tar för lång tid att hitta en lösning kommer Klarna att samarbeta med dig för att nå en lösning. Spara därför all relevant dokumentation om ditt anspråk, till exempel spårningsinformation som visar att ditt köp aldrig levererades, bilder som visar att inköpta artiklar skadades när de mottogs och kopior av din kommunikation med butiken som visar att butiken inte kunde lösa problemet. Du kan också behöva kontakta butiken för att begära ytterligare dokumentation.

Klarna kommer att granska din tvist

Efter att ha granskat ditt köp och all dokumentation som tillhandahålls av dig och/eller butiken kommer Klarna att fatta ett beslut om tvisten, dvs. om Klarna kommer att återbetala din betalning/ta bort din betalningsskyldighet eller inte. 

Klarnas policy för köparskydd: När du har rapporterat ett problem enligt guiden ovan kommer Klarna att pausa din betalning tills problemet är löst. Om du helt eller delvis har betalat för ett köp i förskott återbetalar vi din betalning om tvisten löses till din fördel. I händelse av återbetalningar kommer vi att återbetala pengarna till samma betalningsmetod som du använde för att göra din betalning.

Klarnas köparskyddspolicy finns här för att försäkra dig om att du kan handla tryggt och säkert med Klarna.

Observera att om du har rättigheter som omfattas av tvingande konsumentskyddslagstiftning – och de går utöver vad som omfattas av köparskyddet – påverkas dessa rättigheter inte av denna policy. Om du använder ett kort för att göra ett Klarna-köp begränsar denna policy inte några rättigheter som du kan ha enligt gällande lag eller nätverksregler för att bestrida en transaktion med ditt korts utfärdare.

Observera vidare att Klarnas köparskydd inte påverkar de juridiska och avtalsenliga rättigheterna mellan dig och säljaren och ska betraktas separat från dem. Klarna agerar inte som ombud för köparen (du) eller säljaren. Klarna beslutar endast om kravet enligt Klarnas köparskydd. Detta innebär även att säljaren fortfarande kan vidta rättsliga åtgärder mot dig även om du har lyckats med ditt krav på köparskydd och har återbetalats av Klarna. På samma sätt kan du fortfarande vidta rättsliga åtgärder mot säljaren om du inte har lyckats med ditt krav på köparskydd och inte har återbetalats av Klarna.

Denna policy gäller för berättigade Klarnaköp som görs efter 08.05.2023.

Vanliga frågor

Vår kundtjänst finns här för dig. Chatta eller ring oss när du behöver hjälp.

Om du är missnöjd med lösningen kan du fortfarande kontakta säljaren och vid behov vidta rättsliga åtgärder. I detta avseende erbjuder Klarnas köparskydd endast en ytterligare möjlighet till tvistlösning för att hjälpa dig att få återbetalning för din beställning i händelse av ett berättigat krav på köparskydd.

Om du betalade för ditt Klarna-köp med ett kredit- eller betalkort – och du vill ta upp en tvist angående ditt köp – kan du välja att antingen skicka in ett anspråk med (i) Klarna enligt Klarnas köparskyddspolicy, (ii) bestrida avgiften med banken som utfärdade ditt kort. 

Om du skickar in en tvist med oss och även bestrider avgiften med din utfärdande bank måste vi avbryta din tvist om vi får en återbetalning eller annan form av återbetalning.

Om du tror att du har utsatts för ett bedrägeri. följ riktlinjerna i vår

.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431