Logga in

Dataskydd

GDPR

Om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. När den börjar gälla den 25:e maj 2018 ersätter den i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren.

Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.

Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.

För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.

Klarnas syn på GDPR

På Klarna välkomnar vi GDPR.

Vi tror att en naturlig konsekvens av GDPR är att det kommer ställas högre krav på dataskydd samt ökad transparens och säkerhet kring organisationers processer. Detta öppnar upp möjligheter för innovativa och kundcentrerade företag att ta täten och driva en utveckling som ger konsumenter ökad insyn i hur deras data används, samt flexibilitet och kontroll över hur deras personliga information hanteras för att de ska kunna dra bättre nytta av produkter och tjänster som erbjuds.

Vi har en tydlig ambition – vi vill erbjuda smidiga produkter och tjänster som våra kunder drar nytta av. För oss är det viktigt att vara tydliga med detta, eftersom personuppgifter inte bara krävs för att hantera betalningar och uppfylla lagliga skyldigheter, utan också för att undvika onödiga, upprepande steg och istället möjliggöra den personliga, smidiga användarupplevelsen som Klarna handlar om.

Klarna hanterar personuppgifter med största omsorg, och vid behov anpassar vi våra produkter, system och processer i enlighet med de krav som anges i GDPR. För oss tar arbetet inte slut den 25:e maj – snarare tvärtom; vi kommer fortsätta att förbättra våra tjänster med våra kunders integritet i åtanke.

GDPR för Klarnas kunder

På Klarna värnar vi om våra kunder, vilket innebär att vi bryr oss om dig och din integritet.

För oss är det viktigt att villkoren för våra tjänster är lättillgängliga samt att du är medveten om vilken information vi samlar in om dig och hur vi hanterar den för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vill du veta mer om detta kan du klicka dig vidare in på “Vilken information samlar vi om dig?” och “Hur hanterar vi din information?”.

Har du några frågor eller funderingar? Besök gärna vår FAQ-sida där du hittar svar på de vanligaste frågorna, eller hör av dig till oss på dataskydd@klarna.com. Klarna har ett eget dataskyddsteam där samtliga anställda är specialister på dataskyddsfrågor, och ett dedikerat kundservice-team som fungerar som en förlängd arm för att hjälpa dig med dataskyddsrelaterade frågor.

GDPR för butiker anslutna till Klarna

Vi på Klarna värnar om våra kunder, vilket innebär att vi bryr oss om både er och våra gemensamma kunders integritet.

En vanligt förekommande fråga, i samband med att GDPR träder i kraft, är om butiken och Klarna behöver ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal eller inte. Eftersom butiken och Klarna vanligtvis endast hanterar personuppgifter för sina respektive ändamål, och inte å den andres vägnar, behövs inget personuppgiftsbiträdesavtal. Båda parter är separat och individuellt ansvariga för vår respektive personuppgiftshantering avseende våra gemensamma kunder. Ingen av oss hanterar kunddata på uppdrag av den andra, och detta ändras heller inte i samband med GDPR.

Det är viktigt att ni, som handlare, integrerar våra produkter på rätt sätt och enligt Klarnas instruktioner för att säkerställa att eventuella ändringar återspeglas och för att informationen alltid ska vara uppdaterad. Tillsammans gör vi våra gemensamma kunders resa smidig, effektiv och transparent!

Har ni några frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta vår butikssupport på merchant@klarna.com.

 

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi på Klarna värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel vår kassa och kundportal, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är:

  • När du handlar i en butik och väljer att betala med Klarna
  • När du använder vår kundportal eller app
  • När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida

När du handlar med Klarna i en butik behöver vi veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att butiken ska kunna hantera din beställning, utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav.

Klarna säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Förutom vårt Global Privacy Office, där våra specialister på dataskydd arbetar, har vi även dedikerat kundservice-team. De fungerar som en förlängd arm för vårt Global Privacy Office och hjälper dig med frågor som rör dataskydd.

Vill du veta hur vi behandlar din information? Klicka på fliken “Hur hanterar vi din information?” så kan du läsa mer.

Önskar du mer information om hur vi värnar om din integritet kan du läsa vår dataskyddspolicy som detaljerat förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter samt Klarnas användning av cookies.

Hur hanterar vi din information?

Vi på Klarna värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

  • Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi godkänner ett köp
  • Vi kan behöva utföra en kreditbedömning beroende på vilket betalsätt du väljer
  • Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter som bedrägerier och penningtvätt

När du handlar med Klarna behöver vi säkerställa att köpet är riktigt och att det verkligen är du som handlar. Beroende på vilket betalsätt du väljer kan vi behöva hantera dina kreditkortsuppgifter eller utföra en kreditbedömning.

Beroende på den tekniska konfigurationen mellan Klarna och butiken du handlar hos, kan vi komma att behöva dela en del av den data som samlats in av oss till butiken. Det kan exempelvis vara så enkelt som att ge butiken din adress så att de vet vart dina varor ska skickas. Butiken kan behöva kontakta dig om din beställning och då underlättar det definitivt om butiken har ditt telefonnummer och mejladress.

Klarna säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Förutom vårt Global Privacy Office, där våra specialister på dataskydd arbetar, har vi även dedikerat kundservice-team. De fungerar som en förlängd arm för vårt Global Privacy Office och hjälper dig med frågor som rör dataskydd.

Vill du veta mer om hur vi samlar in information? Klicka på fliken “Vilken information samlar vi in?” så kan du läsa mer.

Önskar du mer information om hur vi värnar om din personliga integritet kan du läsa vår dataskyddspolicy som detaljerat förklarar hur vi hanterar personuppgifter och cookies.

Vanliga frågor och svar

 

Vad används mina personuppgifter till?

Vi hanterar de uppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster – exempelvis för att kunna ge dig en smoooth shoppingupplevelse och kundsupport, om det skulle behövas. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan för dataskydd under sektionen “Hur hanterar vi din information?”.

 

Kan jag begära att mina personuppgifter blir bortglömda?

Ja, det kan du!

Det finns dock vissa begränsningar till “rätten att bli glömd”. När det gäller våra tjänster behöver vi till exempel hålla reda på vem som är involverad i betalningar för att kunna förhindra penningtvätt och annan brottslig verksamhet.

Som bank har vi också rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera viss del av din data. Denna skyldighet grundar sig bland annat i bokförings- och skattelagstiftning, penningtvättslagstiftning och konsumentskyddslagstiftning.

För att begära att få dina uppgifter bortglömda behöver du kontakta våra dataskyddshandläggare på dataskydd@klarna.se.

 

Kan jag begära en utskrift av mina personuppgifter?

Ja!

Du kan begära ett utdrag över de personuppgifter vi har samlat in om dig. För att få ett sådant utdrag behöver du kontakta våra dataskyddshandläggare på dataskydd@klarna.se.

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål de samlats in för, exempelvis för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller våra berättigade intressen och tills dess att det inte längre finns några legala skyldigheter eller rättigheter för oss att ha kvar informationen. Läs mer om detta i vår dataskyddspolicy.

 

Var lagrar ni mina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och ser till att de lagras tryggt och säkert. Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock under vissa omständigheter överföras till, och behandlas inom, ett land utanför EU/EES av ett bolag inom Klarnakoncernen, en leverantör eller underleverantör. Eftersom Klarna är fast beslutet att alltid skydda dina uppgifter, kommer Klarna att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå i linje med, skyddsnivån som erbjuds inom EU/EES-området.

 

Hur tar jag bort min kredit?

Eftersom vi endast godkänner det exakta beloppet du vill handla för vid varje köptillfälle, har du bara kredit hos oss för obetalda köp. När köpet betalas nyttjas krediten, och kan inte längre användas. Krediter beviljade av Klarna är inte synliga hos någon annan bank eller kreditgivare.

 

Hur avslutar jag mitt Klarna-konto?

Ditt konto hos Klarna är endast aktivt så länge du har något obetalt hos oss. När det inte kvarstår någon faktura att betala, innebär det också att ditt konto är avslutat. När du handlar på nytt öppnas kontot upp igen.

 

Hur avregistrerar jag mig från att få marknadsutskick?

Hör gärna av dig till våra dataskyddshandläggare på dataskydd@klarna.se så hjälper vi dig, eller välj att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mejlet.

 

Mitt företag är anslutet till Klarna. Behöver vi ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Nej, det behövs inte. Eftersom ni (butiken) och vi (Klarna) endast hanterar personuppgifter för våra egna respektive ändamål, och inte på uppdrag av den andre, är det inte nödvändigt med ett personuppgiftsbiträdesavtal. Eftersom vi båda bestämmer syfte och ändamål med vår respektive hantering av datan innebär det att vi båda är separat och individuellt personuppgiftsansvariga för vår respektive datahantering.