Lösningar

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Vad händer om jag inte säljer något?

Återbetalningen baseras på din försäljning. Detta betyder att om du under en kortare period inte har någon försäljning, behöver ingen återbetalning göras för dessa dagar. Om du däremot inte har någon försäljning under en längre period eller om din försäljning minskar drastiskt, kan ditt lån riskera att dras tillbaka och du kommer att behöva betala tillbaka kvarstående belopp av ditt lån. Om du har valt den snabba återbetalningsmetoden kommer du behöva betala tillbaka minst 15% av ditt lån var 30:e dag. Har du valt mellan-alternativet betalat du tillbaka 10% av ditt lån när det gått 60 dagar och om du har valt den långsamma metoden behöver du betala tillbaka minst 5% av lånet inom en 60 dagars intervall. För de flesta butiker täcker en normal försäljningsvolym med säkerhet det lägsta belopp som behöver återbetalas.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431