Shoppa

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Klarnas kundombud

Om du fortfarande är missnöjd efter att ha fått svar från Klarnas kundservice har du möjlighet att lämna in ditt klagomål för omprövning hos Klarnas kundombud.

Efter att ha mottagit ditt klagomål ser kundombudet över ärendet på ett objektivt sätt och beslutar därefter om Klarnas tidigare beslut ska ändras eller kvarstå. Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats, men senast inom 10 arbetsdagar efter det att kundombudet mottagit ditt klagomål.

Ha i åtanke att vårt kundombud endast ser över klagomål som tidigare hanterats av Klarnas kundservice. Är det här första gången du hör av dig om ditt ärende, ber vi dig i stället att vända dig till

. Kundombudet har rätt att avvisa ditt ärende om du inte tidigare fått ett beslut gällande ditt klagomål av Klarnas kundservice. Du kan läsa mer om hur vi hanterar klagomål och vår klagomålsprocess .

För att vårt kundombud ska ha möjlighet att se över ditt klagomål behöver du fylla i formuläret nedan. En bekräftelse kommer att skickas till dig via mejl inom en arbetsdag om ditt klagomål uppfyller kraven för att omprövas av kundombudet enligt vad som beskrivits ovan.

Är du inte nöjd med kundombudets beslut kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå,

, kan du få kostnadsfri rådgivning. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Så här når du Allmänna reklamationsnämnden:

Hemsida:


Adress: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige

EU-kommissionen erbjuder en plattform på nätet, för att lösa tvister som har uppstått i e-handel över landsgränserna, utanför domstolarna. Via den här plattformen kan du anmäla ditt ärende på alla officiella EU-språk.

Du når plattformen via denna

.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431