Shoppa

 • Logga in som kund

  Webbversion
 • Logga in som handlare

  Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

CRS står för “Common Reporting Standard” och är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. CRS har genomförts i svensk rätt genom lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Syftet med CRS är att stärka den skatterättsliga genomlysningen mellan stater och förhindra skatteflykt.

Som en följd av CRS är banker, såsom Klarna, skyldiga att fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i ett annat land och därefter lämna ut vissa uppgifter om deras finansiella konton till skattemyndigheterna en gång om året. För det fallet att du har skatterättsligt hemvist i ett annat land (förutom i USA) och innehar ett Klarna Sparkonto så kommer Klarna att rapportera följande information till Skatteverket:

 • Namn

 • Adress

 • Kontonummer

 • Kontosaldo såsom per årskiftet

 • Ränta

 • Utländskt skatteregistreringsnummer

Du finner också ovanstående information i ditt årsbesked som är tillgängligt i Klarnas kundportal i inloggat läge.

Vilka personer omfattas av CRS?
Personer som omfattas av CRS i ett Klarna sammanhang är personer som har skatterättsligt hemvist i ett annat land än Sverige eller USA. Den skatterättsliga hemvisten påverkas av ett flertal faktorer men generellt sett anses en person ha skatterättslig hemvist i det land där denne är bosatt eller annars spenderar en betydande del av sin tid.

Notera att det som nämnts ovan finns flera faktorer som påverkar var en person har sin skatterättsliga hemvist. För ytterligare information avseende regler i olika länder rörande skatterättslig hemvist hänvisar vi till

. Notera att Klarna inte kan erbjuda rådgivning rörande din skatterättsliga hemvist. Om du behöver hjälp i dessa avseenden bör du vända dig till en skatterådgivare.

Behöver du fortfarande hjälp?

Få hjälp med dina köp, ditt konto och mycket mer.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431