Varning för falska samtal! Vi har blivit informerade om att bedragare försöker få konsumenter att autentisera sig hos Klarna med Bank-ID. Klarna ringer aldrig upp och begär dig att starta BankID och vi vill uppmana till försiktighet. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller upplever någonting som misstänksamt. Våra kontaktuppgifter finns tillgängliga längst ner på sidan och du kan chatta med oss dygnet runt.

Vi upplever ett tekniskt problem där vissa kunder felaktigt kan ha debiterats två gånger. Vi arbetar för närvarande med att lösa problemet. Kunder som eventuellt har drabbats kommer självklart att återbetalas.

Vad är CRS?

CRS står för “Common Reporting Standard” och är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. CRS har genomförts i svensk rätt genom lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Syftet med CRS är att stärka den skatterättsliga genomlysningen mellan stater och förhindra skatteflykt.

Som en följd av CRS är banker, såsom Klarna, skyldiga att fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i ett annat land och därefter lämna ut vissa uppgifter om deras finansiella konton till skattemyndigheterna en gång om året. För det fallet att du har skatterättsligt hemvist i ett annat land (förutom i USA) och innehar ett Klarna Sparkonto så kommer Klarna att rapportera följande information till Skatteverket:

  • Namn
  • Adress
  • Kontonummer
  • Kontosaldo såsom per årskiftet
  • Ränta
  • Utländskt skatteregistreringsnummer

Du finner också ovanstående information i ditt årsbesked som är tillgängligt i Klarnas kundportal i inloggat läge.

Vilka personer omfattas av CRS?
Personer som omfattas av CRS i ett Klarna sammanhang är personer som har skatterättsligt hemvist i ett annat land än Sverige eller USA. Den skatterättsliga hemvisten påverkas av ett flertal faktorer men generellt sett anses en person ha skatterättslig hemvist i det land där denne är bosatt eller annars spenderar en betydande del av sin tid.

Notera att det som nämnts ovan finns flera faktorer som påverkar var en person har sin skatterättsliga hemvist. För ytterligare information avseende regler i olika länder rörande skatterättslig hemvist hänvisar vi till OECDs webbplats. Notera att Klarna inte kan erbjuda rådgivning rörande din skatterättsliga hemvist. Om du behöver hjälp i dessa avseenden bör du vända dig till en skatterådgivare.

 

Läs mer om Klarnas sparkonton.
Är du redo att börja spara? Öppna ett konto idag.

Var denna artikel till hjälp?

Ja, den var till hjälp
Nej, jag behöver fortfarande hjälp

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss.

Vi är tillgängliga via chat 24/7.

eller Ring oss