Shoppa

 • Logga in som kund

  Webbversion
 • Logga in som handlare

  Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

FATCA står för “Foreign Account Tax Compliance Act” och är en amerikansk lag vilken också genomförts i svensk rätt genom lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Syftet med FATCA är att stärka den skatterättsliga genomlysningen mellan stater och förhindra skatteflykt.

Som en följd av FATCA är banker, såsom Klarna, skyldiga att fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA och därefter lämna ut vissa uppgifter om deras finansiella konton till skattemyndigheterna en gång om året. För det fallet att du är skattskyldig i USA och innehar ett Klarna Sparkonto så kommer Klarna att rapportera följande information till Skatteverket:

 • Namn

 • Adress

 • Kontonummer

 • Kontosaldo såsom per årskiftet

 • Ränta

 • Amerikanskt skatteregistreringsnummer

Du finner också ovanstående information i ditt årsbesked som är tillgängligt i Klarnas kundportal i inloggat läge.

Vilka personer omfattas av FATCA?
Personer som omfattas av FATCA är bland annat personer som antingen är amerikanska medborgare (t.ex. personer födda i USA eller som beviljats medborgarskap) eller som av andra skäl är skattskyldiga i USA (t.ex. personer som innehar ett s.k. Green Card eller personer som är bosatta eller annars tillbringar en väsentlig del av sin tid i USA).

Utöver ovanstående exempel så finns det flertal olika faktorer som påverkar var en person har sin skatterättsliga hemvist. Klarna kan inte erbjuda skatterättslig rådgivning rörande FATCA eller huruvida du är skattskyldig i USA. Om du behöver hjälp i dessa avseenden bör du vända dig till en skatterådgivare.

Behöver du fortfarande hjälp?

Få hjälp med dina köp, ditt konto och mycket mer.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431