Mikael Walther.

Född: 1981
Kön: Man
Medborgare i: Sverige

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, 2005, inklusive studier vid Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga TekniskaHögskolan, 2004, inklusive studier vid Ecole Polytechniqe, Frankrike.

Styrelseledamot sedan 2016

Styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Klarna Holding AB
Styrelseledamot i Rosfelt Holding AB.
Styrelseordförande i Hedda Manager AB. VD och styrelseledamot i ett flertal mindre privata holdingbolag utan operativ verksamhet.

Tidigare befattningar:
2013 – 2018 VD i Navos Capital
2007 – 2013 Investeringsansvarig på Cevian Capital
2005 – 2007 Investeringsanalytiker på Goldman Sachs