Shoppa

 • Logga in som kund

  Webbversion
 • Logga in som handlare

  Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Wikipink

Något är fel på den svenska kreditmarknaden.

Svenska konsumenters möjligheter att få låna snabba och stora pengar rakt in på kontot är oändliga. Slutmålet för kreditgivare är att sedan "samla dina dyra lån", med ett ännu dyrare blancolån med oöverskådlig amorteringstid. Det här är en mångmiljardbubbla. Och den kommer att spricka. Genom att göra vår data om konsumtionslån publik hoppas vi kunna sätta press på resten av industrin att göra detsamma. Med ökad transparens kan vi adressera grundproblemen.

Är e-handeln huvudorsaken till skuldsättning?

I debatten om konsumtionslån har e-handeln pekats ut som drivande för den ökade skuldsättningen i Sverige. Men sanningen är att konsumenters möjligheter att få låna snabba och stora pengar är oändliga. Slutmålet för kreditgivarna är att sedan låta konsumenter “samla sina dyra lån” med ännu dyrare blancolån med oöverskådlig amorteringstid.

740 kr

Ett genomsnittligt köp hos Klarna.

107 000 kr

Ett genomsnittligt blancolån i Sverige.

241 500 kr

En genomsnittlig skuld hos Kronofogden.

Bild av Sebastian Siemiatkowski

”Oschyssta metoder har satt svenskarna i en spiral av större och större blancolån med längre och längre amorteringstider. Klarna är en av bankerna med högst anseende i Sverige, och det förtroendet ska vi tacka för genom att driva på en förändring i branschen som är bra för konsumenterna.”

 

Sebastian Siemiatkowski, VD

SIFOs Anseendeindex 2022

Anseendeindexet baseras på allmänhetens tillit, uppfattning av kvaliteten av tjänster och hur framgångsrik organisationen uppfattas.

SIFOs Anseendeindex 2022

1. Starten på hållbara betalningar

Vi vill sätta en ny standard i kreditbranschen.

Klarna har genomfört en rad förändringar för att göra våra produkter mer hållbara. Vi tar bort alla onödiga avgifter och ger konsumenterna fler hjälpmedel för att betala i tid. Det här har vi gjort eftersom vi vill bidra till en ökad finansiell hälsa och motverka skuldproblematiken i samhället. Vi vill sätta en ny standard i kreditbranschen och bidra till att göra betalningar mer hållbara.

Vi tar bort alla onödiga avgifter

På kreditmarknaden lockar många aktörer idag med förhållandevis låga räntesatser. Räntesatser som nästan alltid kombineras med olika typer av avgifter.

De många avgifterna kan göra det svårt för konsumenter att förutse vad en kredit egentligen kostar det vill säga den effektiva räntan. En total kostnad som ofta är avsevärt högre än den aviserade räntan.

Därför gör Klarna nu om systemet för delbetalningar i grunden. Genom att slopa start- och administrationsavgifter behöver den som tar en kredit hos oss bara betala en rak och förutbestämd ränta på det lånade beloppet. Inget mer.

Vi tar bort alla onödiga avgifter.

Fördubblad betaltid vid fakturaköp

Det mest populära betalningssättet hos Klarna har länge varit vår avgiftsfria 14-dagarsfaktura. För att minska krångel och onödiga påminnelseavgifter valde vi i september 2021 att fördubbla betaltiden för det här betalningsalternativet, från 14 till 30 dagar.

Sedan betalningstiden fördubblades har andelen fakturor som fick en påminnelseavgift bland svenska kunder gått ner med hela -60%, det vill säga mer än halverats.

60% lägre andel av Klarna-fakturor som får påminnelseavgifter genom ökad betaltid, visar resultat av Klarnas produktförbättring.

Fler vänliga påminnelser, i fler kanaler

Till de som använder vår app skickar vi alltid ut en påminnelse två dagar innan förfallodatum.

Nu tar Klarna detta ytterligare ett steg. Två dagar innan förfallodatum skickar vi nu friendly reminders via appen. Nu lägger vi dessutom till en extra kostnadsfri påminnelse, via mejl, dagen efter förfallodatum. På det här sättet vill vi ge alla som av en eller annan anledning vill och kan, men har missat att betala i tid, en extra möjlighet att betala sin faktura utan påminnelseavgift.

Och för att minska risken för att ett köp ska gå till inkasso lägger vi till ytterligare påminnelser i fler kanaler.

Fler vänliga påminnelser, i fler kanaler

Inga fler oändliga krediter

Lån och krediter med långa betaltider kan uppfattas som attraktiva, men blir ofta ohållbart dyra för konsumenten. Konsumenten får en ny faktura varje månad, utan att se någon egentlig minskning av lånebeloppet.

På Klarna vill vi att alla som delbetalar med oss ska betala av sin kredit inom en förutbestämd tid. Därför har vi tagit bort produkten ”Delbetalningskonto” från kassan, för att undvika att konsumenter fastnar i långdragna och dyra betalningar. Alla krediter får ett slutdatum, så att varje inbetalning gör märkbar skillnad på konsumentens skuld.

6 år och 10 månader. Så lång tid tar det att betala av 5 000 kr om man löpande betalar 1/24, med traditionell revolverande kredit.

2. Mer transparens, tack

På Klarna föredrar vi handling framför ord. När vi säger att vi vill öka transparensen så menar vi det. Nu gör vi vår statistik publik, för att göra det svårare för andra aktörer att slingra sig. Vi hoppas på en sund tävling branschkollegor emellan. I det här avsnittet förklarar vi vad respektive mätpunkt signalerar och hur man bör tolka dem.

Påminnelseavgifter – intäkter Klarna inte vill ha

Att betala först efter att man fått sin vara har många fördelar, det är som en gratis försäkring för konsumenten. Baksidan av det är om kunden glömmer fakturan och inte betalar i tid, då läggs det på en påminnelseavgift. För att undvika det har Klarnas app flera funktioner som hjälper användarna att komma ihåg förfallodatum och betala i tid.

Klarnas app hjälper dig komma ihåg fakturan.

Klarnas app hjälper dig komma ihåg fakturan

Konsumenter som använder Klarnas app har 71% lägre andel fakturor som hamnar i påminnelse jämfört med icke-appanvändarna, eftersom man i appen får hjälp att komma ihåg kommande förfallodatum.

Klarnas påminnelseavgift tål att jämföras

Påminnelseavgifter används av de flesta företag som incitament för att konsumenter ska vara noggranna med att betala sina räkningar i tid. Hos Klarna, din telefonoperatör, din tv-leverantör, din elleverantör och de flesta andra privata kreditgivare är påminnelseavgiften 60 kronor.

60 kr

Påminnelseavgift om man är sen att betala sin faktura hos Klarna.

450 kr

Påminnelseavgift om man är sen att betala en av sina studielånsåterbetalningar till CSN.

300 kr

Påminnelseavgift om man är sen att betala sin trängselskatt till Transportstyrelsen.

Hur många fakturor hamnar hos Kronofogden?

Att vara sen med en betalning kan hända vem som helst, och anledningarna kan vara olika. Men att ett ärende hamnar hos Kronofogden signalerar dock att kunden har svårt att betala tillbaka den utestående summan. Därför är vi väldigt måna om att vi inte godkänner köp där det finns indikation på att personen inte har råd med det, och under 2021 misslyckades vi vid 0,0355% av köpen.

0.0355 % av Klarnas köp gick till Kronofogden 2021. Det jämför vi gärna med våra konkurrenter.

Klarnas kreditbedömningar

På Klarna granskar vi varje köp. Tack vare det upptäcker vi eventuell försämrad betalningsförmåga snabbare än exempelvis kreditkortsbolagen, som erbjuder en större kredit direkt.

För att avgöra konsumentens betalningsförmåga använder vi en kombination av olika datakällor. Det kan exempelvis inkludera beloppet, huruvida konsumenten har betalat för tidigare köp i tid, eller inkomst.

Vid delbetalningsköp gör vi även en extern kreditupplysning. Vi är särskilt försiktiga med att godkänna delbetalning för personer under 25 år då det är rimligt att anta att de inte har samma erfarenhet av räntor och avbetalningstid.

Under 2021 var det fjärde vanligaste klagomålet till Klarnas kundtjänst att konsumenten nekats köpa på kredit. Detta beror på att vi är väldigt måna om att inte godkänna köp där det finns indikation på att personen inte har råd med det. Men, under 2021 misslyckades vi vid 0,0355% av köpen.

Hur vi arbetar med inkassobyråer

Vi har valt att arbeta tillsammans med inkassobyråer som så långt det är möjligt försöker hitta lösningar tillsammans med den kund som inte har betalat i tid. Majoriteten av Klarnas inkassoärenden löses utan att rättsliga åtgärder behöver vidtas, tack vare inkassobyråernas arbete med påminnelser och betalningsplaner.

Varje betalningsföreläggande är ett misslyckande för oss

På Klarna är vi väldigt måna om våra kunders bästa. Tyvärr innebär det ibland att inte godkänna köp där det finns indikation på att kunden inte har råd med det. Personer som hamnar i skuldsanering eller utmätning har sällan skulder till endast en kreditgivare, utan flera stycken som tillsammans skapar en ohållbar situation. Eftersom en majoritet av Sveriges vuxna befolkning använder Klarna så är sannolikheten tyvärr stor att de personer som når Kronofogden på grund av ett övermäktigt blancolån också har en skuld till Klarna. För att sätta saker i perspektiv så är snittköpet med Klarna 740 kr, medan snittskulden till Kronofogden 2021 uppgick till 241 500 kronor.

Att vi sällan är den enda kreditgivaren förändrar dock inte vårt ansvar gentemot den enskilda individen. Varje gång ett Klarna-köp inte kan återbetalas och till slut når Kronofogden så är det ett misslyckande för oss. Framför allt eftersom vi riskerar att ha blivit en pusselbit i en besvärlig livssituation (som ofta innefattar förändrad inkomst, skilsmässa eller problem som exempelvis spelmissbruk), men också ur ett rent affärsmässigt perspektiv eftersom vi förlorar pengar på köp som inte betalas tillbaka.

3. Klarnas statistik

Ökad transparens för konsumenternas bästa.

Här följer en inblick i Klarnas data. Genom att göra den publik hoppas vi sätta press på resten av branschen. Om den svenska kreditmarknaden vore mer transparent skulle problemen bli tydligare för både media, granskande myndigheter och de politiskt invalda som är satta att lösa dem.

tables-wikipink

Kronofogdeärenden

Varje gång ett Klarna-köp inte kan återbetalas och når Kronofogden är det ett misslyckande, under 2021 skedde det vid 0,0355% av köpen. I en jämförelse med andra branschaktörer är det en väldigt bra siffra, men att minska antalet betalningsförelägganden som ytterst härstammar från Klarna-köp är viktigt för oss.

Att titta på antalet aktiva betalningsförelägganden i relation till kreditgivarens antal kunder eller transaktioner ger en relevant indikation på hur bra kreditbedömningar som görs. Det ger också en indikation på hur stor sannolikhet det är att ett köp leder till ett betalningsföreläggande hos olika aktörer. Därför har vi sammanställt antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden 2021 i relation till antalet transaktioner under 2021.

Beräkningar finns i kapitlet Källor och annat intressant.

Antal betalningsförelägganden, 2021.

*Källor för dessa siffror finns i kapitlet Källor och annat intressant.

Inkassoärenden

Klarna har en minskad andel fakturor som går till inkasso, och det är från redan låga nivåer. Det beror dels på att vi hela tiden gör bättre och bättre kreditbedömningar och dels på att vi infört fler rutiner för att påminna om kommande betalningar.

 Andelen Klarna-fakturor som går till inkasso:

SE-Pay-later-Inkasso.png

Påminnelseavgifter

Andelen Klarna-fakturor som får påminnelseavgift har minskat flera år i rad och det har flera orsaker. Dels att konsumenterna är mer vana vid att handla och betala online, dels att många svenskar använder Klarnas app med en rad hjälpmedel för att komma ihåg kommande betalningar. Appen ger en tydlig överblick över fakturor och skickar notiser när förfallodatumet närmar sig. Appanvändarna får hälften så stor andel påminnelseavgifter jämfört med de som inte använder appen.

 Andelen Klarna-fakturor som får påminnelseavgift:

SE-Pay-Later-Reminder.png

4. Vad är konsumtionslån?

Vi reder ut begreppen.

För att bidra till en mer informerad debatt och även en mer öppen kreditmarknad försöker vi här förklara vad alla de olika begrepp som slängs runt faktiskt betyder.

Fakta om konsumtionslån

Enligt Finansinspektionen utgör konsumtionslånen 20 procent av hushållens lån, men mer än hälften av de totala lånebetalningarna. Detta på grund av högre räntor och amorteringstakt än de för bolån.

Här pekas e-handeln och fakturabetalningar ut som en bidragande orsak till varför konsumtionslånen ökat så kraftigt. Samtidigt visar data från Finansinspektionen att fakturabetalningar utgör endast nio procent av konsumtionslånevolymen, medan så kallade blancolån (“pengar in på kontot”) utgör mer än hälften. Det är dags att reda ut begreppen.

Konsumtionslånens roll i samhället

På temat konsumtionslån och smidiga betalningar har Mårten Blix, fil.dr i nationalekonomi vid Stockholms universitet, publicerat en forskningsrapport

där han kommer fram till en rad intressanta slutsatser. Bland annat visar studien att smidigare betalningar gett betydande samhällsekonomiska vinster i form av både tid och pengar. Med totalt 5,5 miljarder transaktioner (2020) till ett samlat värde av drygt 20 biljoner får även små förbättringar i betalningar och kreditgivning stor betydelse. Här menar Blix att effektiva betalningar tenderar att få för lite uppmärksamhet i förhållande till dess samhällsekonomiska betydelse.

Fördelning olika konsumtionslån

Produkt enligt FI:s definition

Andel

Erbjuder Klarna produkten?

Blancolån

43%

Nej

Objektslån

25%

Nej

Konto - och kortkedit

20%

Nej

Faktura

6%

Ja

Olika typer av konsumtionslån

För att bidra till en mer informerad debatt och även en mer öppen kreditmarknad försöker vi här förklara vad alla de olika begrepp som slängs runt faktiskt betyder.

Ett blancolån är ett räntebärande lån utan säkerhet som ger konsumenten ett belopp på kontot. Enligt Finansinspektionen är det genomsnittliga blancolånet drygt 110 000 kr, och vart fjärde blancolån är större än 150 000 kr. Många blancolån som ställs ut används för att betala av andra lån med en längre amorteringstid som totalt sett gör det dyrare för konsumenten. Blancolån medför risker som andra konsumtionslån inte har, bland annat att det är svårt för långivaren att veta vad pengarna ska användas till. Exempelvis vittnar många spelberoende om hur tillgången till blancolån bidragit till en negativ spiral.

Ett objektslån liknar på flera sätt blancolån men har en underliggande säkerhet, som ofta är en bil. Konsumenter kan använda både objektsfinansiering och blancolån för att köpa större kapitalvaror.

En kortkredit är ett förutbestämt utrymme som låntagaren kan använda genom ett kreditkort. En kontokredit fungerar på liknande sätt men där är kreditutrymmet kopplat till ett konto, till exempel hos en bank eller butik.

Finansinspektionen delar i sin rapport Svenska Konsumtionslån 2021 upp fakturaköp i följande tre typer:

 1. Renodlade fakturaköp som har blivit räntebärande och som saknar möjlighet eller rättighet för fakturatagaren, att omvandla krediten till en avbetalning. Om kunden missar att göra en inbetalning kan dröjsmålsränta eller påminnelseavgift läggas på det ursprungliga beloppet. Mindre än en procent av alla fakturor och avbetalningar i kartläggningen hade detta upplägg.

 2. Fakturaköp som har blivit räntebärande och som kan bli omvandlade till en avbetalning efter att fakturan ställts ut. Det var den vanligaste formen av faktura och utgjorde 68 procent av fakturorna och avbetalningarna. Den sammanlagda volymen var 279 miljoner kronor.

 3. Resterande 32 procent är avbetalningar där kunden delar upp betalningen redan vid köptillfället. Den sammanlagda volymen var knappt 269 miljoner kronor.

Faktura – ett uppskattat och tryggt betalsätt

Svenska konsumenter är vana vid att använda faktura. Telefonräkningen, hantverkaren och tv-abonnemanget för att nämna några, har alltid betalats med faktura. I takt med att onlineshoppingen har ökat så har även andelen köp med faktura ökat. En av anledningarna som flera tillfrågade konsumenter uppger är tryggheten i att få hem varan innan den betalas. Trots ökningen av fakturaköp de senaste åren står faktura bara för nio procent av de totala konsumtionslånen i Sverige. Den totala volymen drivs upp av blancolån och objektslån. [Källa: Finansinspektionen i sin rapport Svenska konsumtionslån 2021].

5. Så vill svenskarna betala online

Före eller efter leverans.

Nya konsumtionsmönster kräver nya sätt att betala. Att svensk e-handel är framstående i en internationell jämförelse beror till stor del på tryggheten och smidigheten som både konsumenter och handlare erbjudits av Klarna.

6 av 10 svenska konsumenter blir mer positiva till att handla i en onlinebutik om de erbjuder Klarna som betalningsalternativ.

Varför använder konsumenter faktura när de handlar online?

Svenska konsumenter är uppväxta med att betala sina postorderköp med faktura. Men i takt med att e-handeln gått från 5 till 25% av handeln så har fakturan blivit mer relevant än någonsin. Det primära skälet till varför konsumenter föredrar att betala med faktura är tryggheten i att få hem och kunna kontrollera varan innan betalning. Det är som en kostnadsfri ”försäkring” för konsumenten som slipper oroa sig för att varan inte levereras, inte passar eller att kortuppgifter kommer i fel händer.

Om du vill veta mer om Klarna-användarnas shopping- och betalvanor finner du det bland våra

.

Hur fungerar ett köp med faktura hos Klarna?

Att handla online med faktura är ett oslagbart konsumentskydd.

Genom att betala först efter varan levererats så slipper konsumenten ligga ute med pengar för något som kanske är trasigt, inte passar eller som inte kommer fram. Vad händer om en konsument glömmer betala sin Klarna-faktura? Såhär ser kedjan ut hos Klarna, från köp till ett eventuellt inkassoärende.

Fler vänliga påminnelser, i fler kanaler

Vilka typer av betalsätt erbjuder Klarna?

Klarna erbjuder flera olika betalsätt för att kunden ska kunna välja det som passar hen bäst vid köptillfället. De flesta konsumenter som handlar med Klarna föredrar att betala med kostnadsfri faktura, men Klarna erbjuder flera olika sätt att betala.

Vi erbjuder flera direktbetalningssätt som används i hög utsträckning för t.ex. Dagligvaruköp.

Det mest populära av Klarnas betalningssätt. När kunden väljer det får hen helt utan kostnad 30 dagar på sig att betala sitt köp från det att handlaren skickat varan. Används till de flesta e-handelsköpen, såsom apoteksvaror, kläder, skönhet och elektronik. Ett perfekt sätt att kolla att allt blivit rätt innan man betalar.

Månadsfakturan samlar alla kundens fakturaköp på en och samma faktura i slutet av månaden. För den som gör en stor andel av sina köp online är det praktiskt att få en istället för flera fakturor. Tjänsten kostar 29 kronor.

Innebär att kunden delbetalar sitt köp under en förutbestämd tidsperiod, till exempel 3, 6 eller 12 månader. Medför ränta.

6. Marknadsföring av kredit

Om ansvar och måttfullhet

Marknadsföringen av krediter är ofta aggressiv, och saknar såväl ansvarstagande som måttfullhet. Klarna är ingen vanlig bank och ingen vanlig shoppingservice heller. Vi tänker, agerar och ser annorlunda ut. Vi vill vara föregångare inom en ansvarsfull marknadsföring för alla demografier, samtidigt som vi fortsätter att vara Klarna.

Bild av Klarnas marknadsdirektör David Sandström

Intervju med Klarnas marknadsdirektör David Sandström

Lyssna på Klarnas marknadschef, David Sandström, prata om hur vi balanserar mellan att vara annorlunda och samtidigt marknadsföra kredit på ett ansvarsfullt sätt.

7. Vi kartlägger marknaden

Jämför siffrorna i branschen.

Praxis i finansbranschen och bland bankerna är att försöka dölja så mycket som möjligt. Det är en av de sakerna som är fel på den svenska kreditmarknaden. Och det är verkligen inte bra för konsumenterna. Vi är övertygade om att för att stoppa den negativa trenden med ökad skuldsättning så måste alla aktörer öka transparensen så att vi tillsammans kan få en överblick över problemet och därefter agera. Det är att sätta konsumenterna först.

Vi välkomnar konkurrenternas transparens

Tyvärr utgår debatten om de ökande konsumtionslånen i dag från två missvisande premisser, 1) skuldsättningen i Sverige ökar och 2) det beror på ökad e-handel. Det stämmer att svenskarnas samlade skulder hos Kronofogden är större än någonsin i absoluta tal. Antalet ärenden har dock minskat 2010-2021, vilket innebär att svenskarnas skulder helt enkelt är färre men värre. Lyssnar man på en del myndighetsrepresentanter är det lätt att tro att e-handeln ligger bakom detta. Det stämmer att människor för allt större del av sina köp online och att det mest populära betalsättet är faktura. Men är det ett problem? Nej.

Som marknadsledare inom just e-handel vill vi nu granska och kartlägga den del av kreditmarknaden som vi verkar i, med syftet att belysa eventuella problem och lösa dem. Något som inom e-handeln pekas ut som problematiskt är påminnelseavgifter på glömda fakturor och samt att den skulle generera många inkassoärenden. Mot bakgrund av det så publicerar vi löpande siffror för andelen fakturaköp som fick påminnelseavgift eller gick till inkasso. Vi hoppas att fler bolag inom e-handeln vill göra detsamma.

Andelen påminnelseavgifter och inkassoärenden på fakturaköp, Q2 2022

Bolag

Påminnelseavgifter

Inkassoärenden

Collector

Svea

Resurs Bank

Qliro

Avarda

Klarna

2.15%

0.40%

*Beräkningar finns i kapitlet

.

8. Källor och annat intressant

Startsida

 • Ett genomsnittligt Klarna-köp ligger på 740 SEK. Det är framräknat genom att inkludera Klarna-fakturor och delbetalningar. Klarnas direktbetalningstransaktioner är inte inkluderade.

 • Ett genomsnittligt blancolån ligger på 107 000 SEK. Källa: Finansinspektionens rapport

 • En genomsnittlig skuld hos Kronofogden ligger på 241 500 SEK. Källa: Kronofogdemyndighetens statistik

  .

 • Diagrammet SIFOs Anseendeindex Organisation 2022 är publicerad av Kantar Sifo. Läs mer om deras

  .

Klarnas statistik

Siffrorna i tabellen baseras på antalet betalningsförelägganden 2020 i relation till antalet uppskattade transaktioner 2020. Transaktionsberäkningar finns nedan. Eftersom ett betalningsföreläggande kan härstamma från ett köp som legat hos inkasso i flera år, ska siffrorna inte utläsas som hur många av köpen 2020 som också gick till Kronofogden. Siffrorna ger dock en indikation på hur stor sannolikhet det är att ett köp hos en aktör leder till ett betalningsföreläggande.

Qliro skickade 28 192 fordringar (egna och sålda) till Kronofogden under 2020 på totalt 205 MSEK, vilket innebär i genomsnitt 7 084 SEK per fordran. Den genomsnittliga e-handelstransaktionen (AOV) via Qliro ligger på 873 SEK och det genomsnittliga blancolånet på 80 000 SEK samma år, enligt

.

Därmed uppskattar vi att av de 28 192 fordringarna härstammar 26 643 från e-handel, givet antagandet att de fordringar som skickas till Kronofogden följer de genomsnittliga rapporterade beloppen (26 643*873 SEK + 2 269*80 000 SEK = 205 MSEK).

Svea skickade 34 031 fordringar (egna och sålda) till Kronofogden under 2020 på totalt 526 MSEK, vilket innebär i genomsnitt 15 451 SEK per fordran. Eftersom Svea inte har publicerat sina genomsnittliga belopp för e-handelstransaktionerna och blancolån i sin årsredovisning, krävdes ytterligare ett antagande.

Vi estimerar den genomsnittliga e-handelstransaktionen (AOV) till 2 500 SEK, baserat på att Sveas överlägset största kund BHG Group har ett

och att Sveas övriga kunder uppskattas ha ett lägre AOV. Estimeringen för det genomsnittliga blancolånet baserar vi på det nationella genomsnittet, vilket ligger på 107 000 SEK, enligt Finansinspektionens rapport . Därmed uppskattar vi att av de 34 031 fordringarna härstammar 29 930 från e-handelstransaktioner, givet att fordringar som skickas till Kronofogden följer våra estimerade belopp (29 930*2 496 SEK + 4 101*110 000 SEK = 526 MSEK).

Resurs Bank skickade 15 686 fordringar (egna och sålda) till Kronofogden under 2020 på totalt 585 MSEK, vilket innebär i genomsnitt 37 307 SEK per fordring. Den genomsnittliga e-handelstransaktionen (AOV) via Resurs Bank ligger på 1 700 SEK och det genomsnittliga blancolånet ligger på 108 000 SEK för samma år enligt

. Därmed uppskattar vi att av de 15 686 fordringarna härstammar 10 558 från e-handeln, givet att fordringarna som skickas till Kronofogden följer de genomsnittliga redovisade beloppen (10 432*1 700 SEK + 5 254*108 000 SEK = 585 MSEK).

Collector skickade 38 491 fordringar (egna och sålda) till Kronofogden under 2020, på totalt 1 059 MSEK, vilket innebär i genomsnitt 27 510 SEK per fordran. Den genomsnittliga e-handelstransaktionen (AOV) via Collector ligger på 1 200 SEK och det genomsnittliga blancolånet ligger på 125 000 SEK för samma år, enligt

.

Därmed uppskattar vi att av de 38 491 fordringarna utgör e-handelstransaktioner 30 311 av dessa, givet antagandet att fordringarna som skickas till Kronofogden följer det genomsnittliga redovisade beloppet (30 311*1 200 SEK + 8 180*125 000 SEK = 1 059 MSEK).

Vad är konsumtionslån?

 • Siffrorna i tabellen “Fördelning olika konsumtionslån”. Källa: Finansinspektionens rapport

  .

 • Begreppsförklaringarna till blancolån, objektslån, konto- och kortkredit och faktura är tagna från Finansinspektionens rapport

  .

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431