Shoppa

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Avslöjar: det hemliga mailet från Klarnas vd till Finansinspektionen

30 oktober 2021 - 6 min lästid

klarna-K.jpg

Klarna

Klarna

tidning_.jpg

En öppen och initierad debatt gagnar alla. Därför valde vi idag att publicera hela mailet från oss till FI. Tycker du att det gav någon klarhet? Maila oss gärna på

Mailet i sin helhet:

Hej Erik och Per

 

Hoppas allt är bra med er! Jag ville bara skriva till er som en informell “heads up”!

 

Vi har ju under de senaste månaderna arbetat med er kring de nya pelare 2 rekommendationerna. Tyvärr måste jag dela med er att vår upplevelse/intryck i detta är att FI som helhet, inte på riktigt engagerat sig i och försökt förstå Klarnas annorlunda förutsättningar (i förhållande till de 4 stora) då vi är en betalningsbank inte en stor utlåningsbank. Det är glädjande att se att det på EBA nivå nu påbörjats förarbeten för att “transaktions” banker ska kunna ändra risk vikten på sin balansräkning från 75% till 45%. Vi hade hoppats att mer av den dialogen och förståelsen hade återfunnits i dialogen med FI. Givetvis som alla bankern finns det risker i Klarna, men vi hoppades på att fokus ändå skulle vara på hur kan vi se till att vi gemensamt fokuserar på de risker som är “verkliga” och väsentliga?

 

Vid flera tillfällen i våra dialoger liksom i våra skrivelser till FI har vi rest dessa perspektiv på Klarnas affärsmodell och uppbyggnad, tagit fram omfattande material och skrivelser för att visa hur våra argument och inlagor bygger på ett väl underbyggt material av data och legala grunder. I de muntliga genomgångarna har vi sett ett visst intresse och dialog, men det skriftliga har det varit frånvarnade. Det vi hade hoppats från vår sida är att FI iallafall hade återkommit med ett mer utförligt och genomarbetat resonemang som förklarar varför man eventuellt landar i en annan slutsats än den vi själva lagt fram.

 

Istället har vi i våra interaktioner mötts av något som bäst kan beskrivas som “vi hör vad ni säger, vi har landat i samma slutsats som tidigare, vi förklarar oss inte”. Detta i kombination med det faktum att ni har de tre rollerna, “tolkningsföreträde av lagen och detaljerad föreskriftsförfattare”, övervakande myndighet och “domare” sätter oss i en väldigt svår situation. Vi hade hoppats att man från FIs sida valt att försöka gå in i en mer konkret diskussion med oss som ert subjekt. Skatteverket i Sverige har ju visat att en myndighet med liknande roll faktiskt kan guida, stötta, förklara, förtydliga och samtidigt övervaka. Frågan är till och med om inte övervakningen blir mer effektiv om man samtidigt för en dialog med sina subjekt. Vi kan också konstatera i vårt samarbete med den brittiska regleraren som ju tills nyligen agerade under samma lagliga ramverk som FI, att det finns ett sådant utrymme inom dagens EU lagstiftning för att utöva en tillsyn med en sådan “metodik”.

 

Det är alltså med besvikelse vi mottagit FIs besked. Men för att vara tydlig, inte primärt på grund av utfallet i sig, utan då det lämnat hos oss en känsla av brist på “rättvis”, saklig och transparent bedömning som vi till sista stund hoppats på. Varför vi skriver sakligt, är för att vi inte kunnat se i några av era skriftliga svar hur man fört fram sakargument på vilket sätt vår syn är felaktig eller bristfällig. Det gör att vi känner oss tvungna att överklaga FIs beslut i frågan.

 

Vi hoppas detta möjligen ska leda till en ny bedömning , men viktigast av allt att vi kan få bättre tydligthet och förståelse på vilka grunder ni landat i denna bedömning. Vi hoppas också genom att överklaga att igen få möjlighet att förtydliga vår position.

 

Vi vill vara tydliga att vi inte har något intresse av att detta blir en fråga i media, inte för att vi inte kan stå för våra åsikter, det kan vi, men därför att diskussioner i media ofta blir konfliktorienterade och förenklade. Frågor som dessa gör sig dåligt i media, inte för att de inte tål att belysas, det gör de verkligen, utan främst för att de är av en sådan teknisk natur och “nördiga” att vi nog tappar en extern läsare efter några minuer 🙂 Det är altlså inget rop på mer fokus på Klarna, det har vi så det räcker gott av. Utan det är för att vi hoppas kunna lyfta en fråga som vi tror är viktig och på något sätt kunna bidra till en positiv utveckling, i det svenska samhället generellt och kring regulatoriska frågor och tillsyn i synnerhet. Vi hade helst gjort detta tillsammans med er, där var och en givetvis behöver ha respektives parts särintressen i åtanke, men ändå kunna mötas i dialog för ett bättre fungerande “system” för konsumenten och samhället. Vi hoppas därför att detta ska leda till något positivt och åtminstone påbörja en dialog om en möjlighet att ytterligare förstärka hur man värnar om den finansiella stabiliteten, konkurrensen och konsumentskyddet. Inte minst kring den lagstiftning från politkers håll liksom de resurser som skulle hjälpa er att främja de samma mer effektivt.

 

Jag skriver detta mail för att dels ge er en “heads up” och för att jag alltid uppskattat vår dialog och ert engagemang i frågorna och utifrån det vill ge er en kontext kring varför vi landat i detta beslut.

 

Med de bästa intentioner och med förhoppning om att behålla ett konstruktivt och positivt samtalsklimat!

 

Sebastian

Nästkommande

Klarna logo with a dark background

27 maj 2021 - 3 min lästid

FAQ3-v2.jpg

12 augusti 2020 - 2 min lästid

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431