Shoppa

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Nu riktar vi oss mot unga vuxna i ny satsning

5 april 2022 - 5 min lästid

Jesper.jpg

Jesper Eriksson

Country Manager Sweden

Jesper-3-1.jpg

I höstas 2021 genomförde vi en stor satsning med målet att sätta en ny standard för hållbara betalningar. Vi tog bort avgifter, krediter utan slutdatum och förlängde betaltiden på fakturor och som ett resultat av dessa förbättringar har andelen försenade fakturabetalningar på kort tid mer än halverats. Vi ser dessutom att våra produktförändringar bidragit till att våra kunder hittills sparat flera hundratals miljoner kronor, vilket vi är väldigt stolta över. Vi har med andra ord sett goda resultat på kort tid och nu vill vi fortsätta att driva förändringen mot en mer hållbar kreditmarknad. Nu presenterar vi nästa steg, och den här gången väljer vi att rikta oss mot 18-25-åringar.

Med start idag kommer alla Klarna-kunder mellan 18-25 år, som för första gången handlar med en kreditprodukt genom oss, automatiskt få en

skickad till sig via Klarna-appen samt via mail. I filmen beskrivs hur köp på kredit fungerar, vikten av att inte handla för mer än man har råd, och vilka långsiktiga konsekvenser obetalda skulder kan medföra.

Bakgrunden till att vi gör den här satsningen är framförallt ett omfattande analysarbete som vi gjort, i kombination med att det finns en ökad oro från myndigheter över att unga konsumenter skuldsätter sig i tidig ålder med långvariga konsekvenser som följd. Bland annat visar statistik från Kronofogden att antalet ärenden bland 18-25-åringar ökat de senaste åren, även om antalet överskuldsatta individer i samma åldersgrupp faktiskt minskat under samma period. Vidare visar en rapport från Finansinspektionen att unga konsumenter i lägre utsträckning än andra får allvarliga betalningsproblem kopplade till konsumtionslån, men att de i högre utsträckning än andra grupper får tidiga betalningsproblem, såsom påminnelseavgifter och inkassokrav. Konsumentverket menar att betalningsproblem bland unga konsumenter delvis beror på en utbredd okunskap om lån, ränta och konsekvenser av att inte betala sina lån i tid.

Vi från Klarna menar att bilden av betalningsproblem bland unga konsumenter också behöver nyanseras och breddas. En analys av Klarna-kunder i åldern 18-25 visar att gruppen som helhet blir allt bättre på att betala sina fakturor i tid. Andelen fakturor som fick påminnelseavgift har minskat från 5,8% i Q4 2019, till 3,2% i Q4 2021. Även andelen köp som nådde inkasso går mot lägre nivåer, från 1,2% (Q4 2019) jämfört med dagens lägre andel om 0,9% (Q4 2021). Bakgrunden till minskningen beror delvis på den

som vi genomförde i höstas. I tillägg införde vi även under 2021 striktare kriterier i kreditbedömningen av 18-25-åringar, vilket också kan ha bidragit.

Som en del av vårt analysarbete har vi låtit göra en omfattande nordisk undersökning bland 18-25-åringar i Norden, tillsammans med analysföretaget Ungdomsbarometern. I

presenteras nya insikter om ungas beteenden och attityder kopplat till privatekonomi, något som vi hoppas ska kunna ge en mer nyanserad bild inom ämnet. Ett konkret exempel på en insikt som framkommer är att hela 74% uppger att de är intresserade av privatekonomi. Samtidigt saknar en stor andel unga vuxna grundläggande kunskaper i ämnet. Hela 93% tycker vidare att privatekonomi borde ha en självklar plats i skolans läroplan, och samtidigt uppger många unga att man bland annat vänder sig till banker när man söker information om privatekonomiska frågeställningar, vilket vi genom våra nya insatser vill ta fasta på.

För många unga konsumenter är Klarna första kontakten med kredit och det ligger såklart i vårt intresse att den upplevelsen blir bra. Vi tycker att det är viktigt att hitta ett tilltalssätt som gör unga intresserade och som samtidigt vinner deras förtroende. Vi vill nu bli ännu tydligare i all vår kommunikation, i synnerhet mot den här gruppen, och vi vill framförallt framhålla att man alltid ska handla för pengar man har. Väljer man att handla på exempelvis faktura, för att få hem varan innan man betalar, så ska vi vara tydliga med vad det innebär och vad man som kund bör tänka på.

Så – även om vi ser att svenska Klarna-kunder mellan 18-25 blir allt bättre på att betala sina fakturor i tid fortsätter vi nu att ta ett större ansvar för finansiell hälsa bland unga. Vi är särskilt måna om de unga vuxna som handlar med Klarna, och vill underlätta för dem att fatta smarta privatekonomiska beslut. Det är rimligt att anta att unga ofta har mindre erfarenhet av kredit och mindre förståelse för konsekvenserna av att inte betala i tid. Samtidigt är det en grupp som är intresserade av privatekonomi och som använder digitala hjälpmedel, vilket gör det enklare att hålla ordning på fakturor och betalningar. Större intresse och mer kunskap vill vi uppmuntra, och det hoppas vi kunna bidra till genom våra riktade insatser.

Jesper Eriksson, landschef för Klarna i Sverige

På sajten

har vi valt att publicera både intern och extern data om ungas betalningsmönster, tillsammans med intervjuer med unga Klarna-kunder som hamnat hos Kronofogden, hela rapporten från Ungdomsbarometern samt ytterligare information för unga konsumenter som vill lära sig mer om vad man ska tänka på när man handlar på kredit.

Nästkommande

Din sökning gav inga resultat

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431