Är det någon bindningstid på avtalet?

Bindningstiden är 12 månader och avtalet förlängs per automatik en månad innan bindningstidens slut.

Var denna artikel till hjälp?

Ja, den var till hjälp
Nej, jag behöver fortfarande hjälp