Lösningar

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Har Klarna en integrationsguide?

Ja, om ni bygger er integration själva finner ni all information på vår utvecklarportal

och väljer under fliken “Products” vad ni vill integrera. Om ni använder er av en plattform har de oftast egna inställningar/plugins och då kan ni klicka på “Platform integrations” på samma sida, för mer information runt just er plattform.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431