Lösningar

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Hur betalar jag Klarnas avgifter?

Avgifterna dras av vid utbetalning från Klarna. Avgifterna redovisas i settlement files som går att hitta i Butiksportalen i appen Settlements.

Använder du en äldre version av Klarna dras enbart transaktionsavgiften av vid ubtetalning. Andra avgifter faktureras separat.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431