Lösningar

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Jag har konfigurerat Klarna Shipping Assistant, men inga fraktmetoder är synliga.

Gå gärna in i appen Loggar/Logs i Merchant Portal för att se svaret på “authorization” för Klarna Shipping Assistant. Om du får 400/401 betyder det att er identifier/key som är tillagt i appen Logistik är felaktig. Kontrollera att du har lagt till hela identifieraren/inte har ett mellanslag i början. En identifier för Unifaun har följande format MSFGTKHBEZ5HFML-8c124a1c-d251-4d43-9c62-1425e32ce4be och ett vanligt fel är att enbart den första delen av identifieraren har lagts till, vilket gör att anropet misslyckas.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431