Lösningar

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Jag har loggat in i er Butiksportal och ska integrera. Hur går det till?

Steg 1
I steg ett ska du fylla i alla dina företagsdetaljer. Det är ditt butiksnamn, hemsidans URL, firmatecknarens e-post, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, registreringsland och ditt försäljningssegment.

Steg 2
I steg två får du dina API-nycklar, ditt ButiksID och en delad hemlighet som gör det möjligt att ta emot köp. Här kan du också få tillgång till testuppgifter som du kan använda för att göra testköp i din kassa innan du går live.

Steg 3
I steg tre aktiverar du dina utbetalningar. Innan du gör detta behöver du ha integrerat live-uppgifter på din plattform.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431