Lösningar

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Vad är Produkter?

I Produkter ser du vilka produkter du har hos oss. Detta är för att du lätt ska kunna veta vilken plugin som du ska installera i din kassa. Du ser inte denna app om du har fått ditt avtal via en säljare.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431