Lösningar

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Varför kan jag inte aktivera en order från mitt system?

Om du får ett felmeddelande när du försöker aktivera en order betyder det vanligtvis att tiden för att aktivera ordern (reservationstiden) har gått ut – eller att den redan är aktiverad/delvis aktiverad i Merchant Portal. Du kan söka efter ordern i Merchant Portal för att se dess status. Det kan vara så att någon manuellt aktiverat ordern i Merchant Portal, och att du sedan får ett felmeddelande när du försöker aktivera den från ditt system, eftersom du inte kan aktivera en order två gånger.

Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431