Lösningar

  • Logga in som kund

    Webbversion
  • Logga in som handlare

    Logga in för att hantera dina beställningar, utbetalningsunderlag, statistik och allmänna inställningar.

Varför skapas inte återkommande prenumerationsorder?

Om du får ett felmeddelande när du försöker skapa en återkommande prenumeration är det ofta så att köpet har nekats av oss. En prenumerationsorder går igenom vår riskbedömning, vilket innebär att skapandet av en order kan nekas av Klarna. Du kan försöka att skapa ordern vid ett annat tillfälle om det är ett kortköp, eller be kunden lägga en ny beställning i kassan med uppdaterad information. Du hittar information 

 om de olika svaren från oss, och för vilka ordrar du kan försöka skapa igen senare.


Copyright © 2005-2024 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431