Dataskydd på Klarna AB

Klarna AB ("Klarna"), org.nr 556737-0431, behandlar personuppgifter med största omsorg. Behandlingen av dessa uppgifter görs inom ramen för erbjudandet och utförandet av Klarnas tjänster. I det följande beskriver vi hur och i vilka syften Klarna behandlar personuppgifter och ber dig därför läsa igenom detta noggrant

Genom att använda ansökningssidan och lämna information godkänner du att Klarna elektroniskt behandlar personuppgifter såsom kontaktinformation för att behandla ansökan, tillhandahålla sina tjänster, administrera affärsrelationen samt för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för Klarnas särskilt utvalda samarbetspartners. Uppgifterna kan även komma att användas för statistiska analyser och affärsutveckling, vid bedrägeriutredningar samt för att uppfylla gällande lagar och förordningar. Klarna kan komma att lämna ut uppgifterna till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen för de ändamål som här beskrivs. Uppgifterna kan även komma att överföras utanför EU/ EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna vid en eventuell sådan överföring.

Alla registrerade personer har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dem. De har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Klarna på den adress som anges ovan eller på dataprotectionofficer@klarna.com.