Något du undrar över?


Något du undrar över?


Sök bland frågor och svar
Faktura
Vad är Klarna faktura?

Att betala mot faktura via Klarna är ett säkert och smidigt betalsätt. Det innebär att du betalar först när du har fått hem dina varor, vilket gör att du kan kontrollera varorna innan du betalar. Fakturan ska oftast betalas inom 14 dagar, men detta varierar lite beroende på vilken e-butik handlar hos.

Betalningsmottagare:
Klarna/Nordea Finans Sverige AB (publ)
Plusgiro: 415 85 02-7 Bankgiro: 221-1555

För betalningar från ett utländskt konto gäller följande uppgifter:

IBAN: SE58 9500 0099 6026 0036 5171
BIC/SWIFT: NDEASESS

Alla uppgifter du behöver för att betala står på din faktura och de går också att se genom att logga in här.

Kom ihåg att ange OCR-numret som står på fakturan när du betalar. Om du betalar flera fakturor vid samma tillfälle behöver du betala en faktura åt gången och ange varje fakturas OCR-nummer. Annars finns det en risk att betalningarna inte kommer fram.