Påminnelsen kan bero på att betalningen var sen. Kontrollera vilket datum du betalade och dubbelkolla sen att du betalade till rätt konto- och OCR-nummer. Om betalningen gjordes efter förfallodatum behöver du betala påminnelseavgiften plus eventuell dröjsmålsränta. Känner du dig minsta osäker är du välkommen att kontakta vår hjälpsamma kundservice. Det är lätt hänt att bli sen med sin betalning. En bra grej med Klarna är att du enkelt kan förlänga betaltiden här eller i vår app.