Dokumentation för bolagsstämman.

Klarna Holding AB

Generellt fullmaktsformulär