Mikael Walther.

Född: 1981
Kön: Man
Medborgare i: Sverige
 
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, 2005, inklusive studier vid Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexiko. Civilingenjör, Teknisk
 
Fysik, Kungliga TekniskaHögskolan, 2004, inklusive studier vid Ecole Polytechniqe, Frankrike.
 
Styrelseledamot sedan 2016

Styrelseuppdrag:

Styrelseledamot och Vd i Navos Capital AB och Dovern Advice AB. Styrelseledamot i Rosfelt
Holding AB. Vd och styrelseledamot i ett antal mindre privata holdingbolag utan operativ verksamhet.

Tidigare befattningar:
2013- Vd i Navos Capital
2007-2013 Investeringsansvarig på Cevian Capital, Stockholm
2005-2007 Investeringsanalytiker på Goldman Sachs, London