Mikael Walther.

Född: 1981
Kön: Man
Medborgare i: Sverige

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, 2005, inklusive studier vid Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexiko. Civilingenjör, Teknisk

Fysik, Kungliga TekniskaHögskolan, 2004, inklusive studier vid Ecole Polytechniqe, Frankrike.

Styrelseledamot sedan 2016

Styrelseuppdrag:

Styrelseledamot och VD i Navos Capital AB och Dovern Advice AB. Styrelseledamot i Rosfelt
Holding AB. Styrelseordförande i Hedda Credit Fund I AB. VD och styrelseledamot i ett antal mindre privata holdingbolag utan operativ verksamhet.

Tidigare befattningar:
2013- VD i Navos Capital
2007-2013 Investeringsansvarig på Cevian Capital, Stockholm
2005-2007 Investeringsanalytiker på Goldman Sachs, London