Opportunity – Möjlighet.

Talang

Vi tror på att skapa lika möjligheter för alla. Vi vill stötta och uppmuntra våra medarbetare, och samhället i stort, att nå sin fulla potential.

Detta innebär bland annat att säkra att vår bransch har tillgång till de bästa talangerna – nu och i framtiden. Det innebär också att arbeta tillsammans för att öppna upp för integration och nya möjligheter.

Vi är en grupp motiverade, högpresterande individer som arbetar tillsammans och uppmuntrar varandra att utvecklas och växa. Utöver utveckling på arbetsplatsen erbjuder vi också ett antal spännande kompetensutvecklande initiativ runt om i världen.

Dessa initiativ inkluderar sponsorskap av konferenser för kvinnor i tech-branschen, som exempelvis Geek Girl Meetups världen över.

Jämställdhet: mångfald och integration

Genom att erbjuda såväl stöd som möjligheter tror vi att vi kan vara en del i att skapa en mer rättvis värld, i vilken våra begåvade medarbetare och samhället i stort har möjlighet att vidareutvecklas och frodas. Alla borde ha samma möjlighet att förverkliga sin potential oavsett kön, etnicitet eller bakgrund.

Nyckeln till detta är att arbeta tillsammans för att öppna upp för integration och nya möjligheter samt säkerställa att teknikbranschen har tillgång till de bästa talangerna.

Vi driver ett antal initiativ för ökad mångfald och integration på våra kontor, från Stockholm till New York. Dessa inkluderar kodningsklasser för barn med olika bakgrund samt sponsorskap av konferenser som bidrar till att skapa en ökad mångfald inom teknikbranschen.

Forma framtiden för fintech och detaljhandel

Som en viktig aktör inom fintech och detaljhandel vill vi vara med och forma båda branschernas framtid. Därför är vi anslutna till flera organisationer som aktivt arbetar med påverkansarbete där vi kan stödja och lära oss av andra nytänkande företag. Några exempel är Emerging Payments Association (EPA), Innovate Finance, eCommerce Europe och IMRG.