Feedback och klagomål.

Jag vill ge er feedback. Hur gör jag?

På Klarna värdesätter vi våra kunders åsikter eftersom vi alltid strävar efter att utveckla våra tjänster. Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever våra produkter och tjänster. Din feedback kommer att ses över och utvärderas av den person som ansvarar för produkten eller tjänsten i fråga. Kontakta oss på telefon eller chatt för att dela med dig av dina synpunkter, du hittar våra kontaktuppgifter här.

Jag är missnöjd över hur ni har hanterat mitt ärende. Hur skickar jag in ett klagomål?

Alla har rätten att förvänta sig en bra service och att få hjälp om något har blivit fel.
Om du är missnöjd ber vi dig att först kontakta Klarnas kundservice. De vill gärna reda ut problem eller missförstånd som har uppstått och kan också ta vidare dina synpunkter.
Vi strävar efter att lösa alla klagomål inom 14 arbetsdagar. Om vi ​​inte kan lösa ditt ärende inom den utsatta tidsperioden kontaktar vi dig med information om varför det tar längre tid samt hur vi kommer att gå vidare med ditt klagomål.
Vi kommer också att se till att dina synpunkter tas vidare som feedback för att förbättra våra tjänster och produkter.

Klagomål hanteras utifrån PSD II-riktlinjer samt enligt de riktlinjer som tagits fram av Finansinspektionen.

Jag har skickat in ett klagomål till er kundservice, men jag är fortfarande inte nöjd. Vad ska jag göra?

Om du fortfarande är missnöjd med det svar du fick från oss, rekommenderar vi dig att skicka en skriftlig begäran om handläggning till Klarna’s kundombudsman som är klagomålsansvarig på Klarna. Kundombudsmannen kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ärendet noggrant och göra en ny bedömning.

Den skriftliga begäran ska innehålla komplett information om ärendet. Kundombudet behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende. Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats, men senast inom 10 arbetsdagar.

Är du inte heller nöjd med kundombudets beslut behöver du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumenternas.se, kan du få kostnadsfri rådgivning. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Ha i åtanke att vårt kundombud endast ser över ärenden som tidigare hanterats av Klarnas kundservice. Är det här första gången du hör av dig om ditt ärende, ber vi dig i stället att vända dig hit. För att vårt kundombud ska ha möjlighet att se över ditt klagomål behöver du fylla i informationen nedan.

Har du varit i kontakt med vår kundservice angående ditt klagomål?
Svar *
Ärendenummer för ditt tidigare klagomål hos Klarna
Ärendenumret för ditt klagomål hittar du i ämnesraden på de mejl du har fått från Klarnas kundtjänst. Om du inte har ett referensnummer eller inte har varit i kontakt med kundtjänst, vänligen gör det innan du fortsätter.

Information om tvistelösning för konsumenter

Vi på Klarna gör allt vi kan för du som kund ska vara nöjd med våra tjänster. Om det ändå skulle uppstå en tvist mellan dig och Klarna som inte kan lösas av vår kundservice, kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Klarna deltar i ARNs tvistelösningsförfarande och följer deras rekommendationer för ärenden som prövas.

Så här når du Allmänna reklamationsnämnden:

Hemsida: www.arn.se
Adress: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige
EU-kommissionen erbjuder en plattform på nätet, för att lösa tvister som har uppstått i e-handel över landsgränserna, utanför domstolarna. Via den här plattformen kan du anmäla ditt ärende på alla officiella EU-språk.

Du når plattformen via denna länk.