Logga in

Bolagsstyrning

Klarna’s tillstånd från Finansinspektionen

Klarna Bank AB (publ) (org.nr. 556737-0431) är ett bankaktiebolag under Finansinspektionens tillsyn. Vi har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster, se FI:s företagsregister för mer information.

Klarna Bank AB (publ) erbjuder finansiella tjänster i andra länder inom EES genom att passportera sitt tillstånd enligt EU direktiv 2013/36/EU. Se Klarnas lokala webbsidor för mer information om vårt tillstånd i respektive tillsynsmyndighets register.

Klarna Bank AB (publ):s utländska dotterbolag ger säljsupport till Klarna Bank AB (publ) på de lokala marknaderna. Klarna Bank AB (publ) är avtalspart i alla avtal med butiker och konsumenter.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Om du vill veta mer om hur styrning och kontroll är organiserad i Klarna hittar du mer detaljerad information här.