Mest stilte spørsmål akkurat nå

Hvordan ser man hvilken status en bestilling/faktura har?

Nye Klarna Online (blått/hvitt grensesnitt)
Bestillingens betalingsstatus (ubetalt, delvis betalt, fullt betalt eller refundert), synes på bestillingssiden rett under handlevognen. “Innkommende bestillinger” er bestillinger som ikke er leverte enda. I sammenheng med at varene sendes til kunden skal bestillingen markeres som “Levert” i Klarna Online, og da flyttes den til listen over leverte bestillinger.

Klarna Online (svart/hvitt grensesnitt)
Bestillingens betalingsstatus (passiv, aktiv eller arkivert) vises lengst opp på siden. Hvis det står at fakturaen er passiv, betyr det at den ikke har blitt aktivert enda. Hvis bestillingen er aktiv, betyr det at kunden har fått fakturaen og at vi venter på betaling. En arkivert bestilling er enten betalt eller returnert.

Hvordan utsetter man forfallsdato på en faktura?

Nye Klarna Online (blått/hvitt grensesnitt)
Finn frem bestillingen, og gå til “Forfallsdato” under “Ytterligere informasjon”. Klikk på datoen, velg en ny dato, og avslutt med “Lagre”. Det kan tilkomme en ekstra kostnad for å utsette forfallsdato, basert på fakturabeløpet og antall dager man vil forlenge betalingsfristen med. Man informeres alltid om kostnaden før endringene lagres, og man velger selv om kunden eller man selv skal stå for kostnaden.

Klarna Online (svart/hvitt grensesnitt)
Finn frem bestillingen, og velg “Forfallsdato” i menyen til venstre. Velg ny dato i kalenderen og lagre endringen. Det kan tilkomme en ekstra kostnad for å utsette forfallsdato, basert på fakturabeløpet og antall dager man vil forlenge betalingsfristen med. Man informeres alltid om kostnaden før endringene lagres, og velger selv om kunden eller man selv skal stå for kostnaden.

Hvordan fjerner man varer og registrerer delreturer i Klarna Online?

Nye Klarna Online (blått/hvitt grensesnitt)
Innkommende bestillinger
Trykk på bestillingen i listen over innkommende bestillinger. Hold musepekeren over handlekurven og klikk på “+ Legg til vare”. Bak hver vare finnes det en søppelbøtte, trykk på den for å fjerne ønsket vare.

Leverte bestillinger
Finn frem bestillingen i listen over leverte bestillinger, og trykk på “Delvis refunder” øverst på bestillingssiden. Da dukker det opp et felt i varelisten som heter “Antall som skal returneres”. Angi ønsket antall, og bekreft ved å trykke på den oransje knappen “Refunder”.

Klarna Online (svart/hvitt grensesnitt)
Finn frem bestillingen og velg “Retur/rabatt” i menyen til venstre. Man kan velge å enten nullstille kvantiteten på den returnerte varen i varelisten, eller legge til en rabatt.

Hvordan sletter man en bestilling/faktura i Klarna Online?

Nye Klarna Online (blått/hvitt grensesnitt)
En innkommende bestilling slettes enkelt ved å trykke på knappen “Slett” lengst opp på bestillingssiden. Hvis bestillingen er levert, trykker dere på “Refunder” for å slette hele bestillingen, eller “Delvis refunder” for å slette deler av bestillingen.

Klarna Online (svart/hvitt grensesnitt)
En passiv faktura slettes enkelt ved å klikke på “Fjern” i menyen til venstre. Hvis fakturaen er aktiv, trykker dere på “Retur/rabatt” i menyen til venstre, deretter “Returner hele fakturaen” og går videre. I siste steg bes dere om å bekrefte at fakturaen skal krediteres ved å trykke på “Ja”.

Hvordan aktiverer man en bestilling/faktura i Klarna Online?

Nye Klarna Online (blått/hvitt grensesnitt)
Alle bestillinger som ikke er aktiverte enda ligger under “Innkommende bestillinger”. Hvis man vil aktivere flere bestillinger på en gang, kan man markere alle som skal aktiveres og deretter klikke på “Lever valgte bestillinger”. Man kan også gå inn på en spesifikk bestilling og klikke “Lever” eller “Dellever”, avhengig av om hele eller bare deler av bestillingen skal leveres. I sammenheng med at man aktiverer bestillinger, kan man velge hvordan dokumentet skal sendes til kunden.

Klarna Online (svart/hvitt grensesnitt)
Alle fakturaer som ikke er aktiverte enda ligger under “Passive fakturaer og forskuddsfakturaer” i menyen til venstre. Velg de fakturaene som skal aktiveres, og velg deretter om de skal skrives ut, sendes med post, eller med e-post.

Legg merke til at man bare kan aktivere passive fakturaer i Klarna Online (svart/hvitt grensesnitt). For å håndtere reservasjoner henviser vi til Nye Klarna Online (blått/hvitt grensesnitt).

Hvordan legger man til varer, avgifter eller rabatter på en bestilling/faktura?

Nye Klarna Online (blått/hvitt grensesnitt)
Innkommende bestillinger
Hold musepekeren over varelisten og trykk på “+ Legg til vare” for å legge til varer eller rabatter. Angi deretter artikkelnummer, beskrivelse og beløp. Husk å sette et minustegn (-) foran beløpet når det skal legges til en rabatt.

For å legge til fraktavgift eller ekspedisjonsavgift trykker man på “+ Legg til avgift” under “Delsum”. Velg hvilken type avgift, fyll ut en beskrivelse og angi beløp. Bekreft ved å trykke på “Lagre”. Når beløpet på bestillingen økes gjør vi en rask kredittvurdering og gir umiddelbar beskjed om det nye beløpet godkjennes eller ikke.

Leverte bestillinger
Man kan ikke øke beløpet på en levert bestilling, men det går naturligvis an å legge til rabatter og fjerne avgifter i etterkant. Finn frem bestillingen, og trykk på “Delvis refunder”. Velg deretter “+Legg til vare”, og fyll ut artikkelnummer, beskrivelse og beløpet som skal krediteres med et minustegn (-) foran. Bekreft ved å trykke på “Refunder”.

Klarna Online (svart/hvitt grensesnitt)
Passiv faktura
Man legger til varer ved å trykke på “Endre vareliste” i menyen til venstre, og velge “Ny vare”. Fyll ut artikkelnummer, beskrivelse og beløp. Når beløpet på bestillingen økes gjør vi en rask kredittvurdering, og gir umiddelbar beskjed om det nye beløpet godkjennes eller ikke. Bekreft endringene ved å trykke på “Lagre”.

Trykk på “Ny avgift/avdrag” for å legge til avgifter eller rabatter. Angi beløpet, og sett et minustegn (-) foran hvis det er en rabatt som skal legges til.

Aktiv faktura
Man kan ikke øke beløpet på en aktiv faktura, men det går naturligvis an å legge til rabatter og fjerne avgifter i etterkant. Klikk på “Retur/rabatt” i menyen til venstre for å legge til en rabatt eller registrere en retur. Avhengig av om det er en rabatt som skal legges til eller retur som skal registreres, velger man enten “Gi rabatt på beløp” eller “Returner/rabatter enkeltvarer”. Hvis dere velger det sistnevnte, trykk deretter på “Ny avgift/avdrag” og velg “RABA” i rullegardinmenyen. Husk å sette et minustegn (-) foran beløpet.

Flere spørsmål og svar

Teknisk support